Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gemeentelijke samenwerking,gemeenten ,sociaal domein,uitvoering en beleid

Politieke kleur

menigte

De nieuwe colleges in de vier grote steden gaan ongetwijfeld verschillende accenten leggen in de uitvoering in het sociaal domein. Lokale verschillen passen bij onze democratie, maar soms zijn de verschillen tussen gemeenten wel erg groot. Is dat wenselijk, vraagt Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur.

Uniforme uitvoering

In de afgelopen tien jaar is het altijd gelukt om samen met onze partners te komen tot een uniforme ondersteuning van de werkprocessen, waarin ook ruimte is voor maatwerk. Verschillen tussen de vier grote steden als het gaat om de uitvoering in het sociaal domein zijn er altijd geweest, de politieke kleur van de colleges was soms heel verschillend. We zullen ook nu, als straks de nieuwe colleges zijn gevormd, samen tot goede oplossingen komen in de ondersteuning van de uitvoering, daar ben ik van overtuigd. Zodat maatwerk mogelijk is en we toch de schaalvoordelen van uniforme processen behalen.

Verschillend

Ik vind echter wel, en dat is een persoonlijke mening, dat er nu soms erg grote verschillen zijn tussen gemeenten. En ik vraag mij af of dat wenselijk is. Zeker in het sociaal domein, waar maatregelen diep ingrijpen in de levens van mensen. Hoe groot mogen de verschillen zijn?

Het volledige blog leest u op iBestuur.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: domein werk,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein
Op zoek naar de heilige graal

Wigo4it volgt de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband i4Sociaal op de voet, oa de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Wigo4it werkt met de G4 ook aan oplossingen. Product-relatiemanager John Dieleman over de pilot in Enschede: "Het doel verbindt, en leidt wellicht tot een complementaire oplossing."

lees meer