Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid

Pleister op de wonde

Nederlanders wandelend door het centrum van een stad

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

Neem een alleenstaande bijstandsouder met een bijbaantje. Die krijg te maken met een veelheid aan instanties en regelingen met elk een eigen systematiek en ritmiek van betalingen en correcties. Een uitkering van de gemeente, een zorg- en huurtoeslag van de Belastingdienst, kinderalimentatie van de ex-partner, inkomensvrijlating Participatiewet via de gemeente, kinderbijslag van de SVB – allemaal regelingen en afspraken die met de beste bedoelingen in het leven zijn geroepen, maar bij elkaar een zo ingewikkeld stelsel vormen dat zij eerder voor meer dan minder financiële onzekerheid zorgen. Dat klemt des te meer omdat het in de regel een kwetsbare groep mensen betreft die het al lastig genoeg heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Armoede en schulden lokken bovendien stress uit die, zo wijst onderzoek uit, leidt tot onhandige besluiten waardoor de schuld oploopt of nieuwe schulden ontstaan. ‘Ik kon van de stress geen uur vooruit denken’, zegt iemand met schulden in de tv-serie.

Als overheid spelen wij in de schuldenproblematiek een cruciale rol. Niet alleen als verstrekker van uitkeringen en/of toeslagen, maar – en dat geeft te denken – ook als grootste schuldeiser die achteraf teveel betaalde bedragen aan toeslagen en uitkeringen terugvordert.

De beste manier om dit probleem aan te pakken is tegelijk de meest gecompliceerde en tijdrovende. Het beter op elkaar afstemmen, opschonen en/of vereenvoudigen van de verschillende wettelijke regelingen vergt tijd die we niet hebben. Voor je er erg in hebt ben je twee jaar verder. In samenspraak met de directeuren Inkomen van de G-4 zijn we gekomen tot een soort tussenoplossing. Via een Google Design Sprint, waarmee we eerder positieve ervaringen hebben opgegaan met de NLapp voor statushouders, hebben we in vijf dagen een demo ontwikkeld voor een eenvoudige app die de alleenstaande bijstandsouder inzicht geeft wat er op welk moment binnenkomt en op welke momenten en hoeveel er eventueel terugbetaald dient te worden. Dat geeft hen hopelijk enige rust en zekerheid. Tenminste als de demo-app, die nu uitgebreid wordt getest met de doelgroep, voldoet. In de zin dat hij begrijpelijk en overzichtelijk is. Mocht de test positief uitpakken gaan we door met de ontwikkelen van de app, eventueel uitgebreid met andere dan alleen de gemeentelijke regelingen. Eenmaal verbreed en goed bevonden is de app ook beschikbaar voor andere gemeenten dan alleen de G-4.

Maar, ik kan het niet genoeg benadrukken, het is en blijft symptoombestrijding, een pleister op de wonde. De echte oplossing moet komen van wetgevingsjuristen en beleidsmaker. Het is niet dat zij het probleem ontkennen, maar zij staan te ver af van de wereld van de informatisering om te beseffen dat zij de sleutelfiguren vormen in het oplossen ervan. Dit najaar hoop ik hen daarvan te overtuigen tijdens een Kenniskring en dan zal ik er ook op wijzen op hoe belangrijk het is om zowel de uitvoering als informatiedeskundigen in een vroeg stadium te betrekken bij nieuwe wet- en regelgeving. Daal af uit je silo’s, werk samen, denk mee, want alleen zo kunnen we daadwerkelijk iets doen aan die wirwar aan regelingen en wetgeving. De alleenstaande bijstandsouders zullen jullie dankbaar zijn.

(Dit is een blog van Algemeen directeur Larissa Zegveld dat is verschenen op iBestuur online.)

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: participatie,verbinding uitvoering en beleid
Nieuwe wetsregels in Participatiewet

Eind november stuurde Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de Kamerbrief 'Stand van zaken Participatiewet in balans'. Daarin stelt zij meer dan 20 wetswijzigingen in de Participatiewet voor die de grootste problemen met de wet moeten oplossen. Wigo4it wetsanalist Manuel Snijders, heeft het rapport doorgenomen en een blog geschreven waarin hij een aantal opmerkelijke punten aanstipt: “Gevolg is meer maatwerk en flexibiliteit, hetgeen een verzwaring is voor beleid en de werkvloer. En ook voor de ICT.”. Lees het blog en de uitgebreidere analyse in dit bericht.

lees meer
Tags: Academie wetgeving,beheersbaarheid,bijstand,regelgeving,regelingen
Blog Regelgeving

Vorige week zou ik bij de Academie voor Wetgeving een verhaal houden over een digitale oplossing voor een analoog probleem: een app om mensen in de bijstand te helpen bij het uitrekenen hoeveel inkomen zij die maand hebben; bij Wigo4it hebben we hier een prototype van.

lees meer
Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein
Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Bij Wigo4it werken we aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer