Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: samen organiseren,samenwerking

Open brief over Wet Markt en Overheid en open source

Larissa Zegveld, directeur Wigo4it, heeft de open brief ondertekend van de Stichting Code for NL gericht aan het kabinet. De stichting en een grote groep ondertekenaars maken zich zorgen over de onbedoelde neven-effecten van de aanscherping van de Wet Overheid en Markt. 

De brief verwoordt het als volgt: ‘Een onbedoeld neveneffect van de huidige wet is echter dat ICT-ontwikkelingen binnen en buiten de overheid geremd worden, doordat de wet de ontwikkeling en het (her)gebruik van open source software door overheden lastig maakt. Het plan voor de aanscherping van deze wet vergroot dit probleem.’ En even verder in de brief: ‘We adviseren met klem om de belemmeringen uit de Wet Markt en Overheid voor het open source publiceren van software weg te nemen.’

Wigo4it onderschrijft de oproep volledig en roept iedereen op in het veld om de open brief te ondertekenen. De volledige brief staat op de site van iBestuur

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: dimpact,gemeentelijke samenwerking,samen organiseren,samenwerking
De 4 aandachtspunten voor samen organiseren

Lees de vier belangrijkste punten uit de sessie samen organiseren in de praktijk. Door Wigo4it en Dimpact voor het VNG Realisaties congres.

lees meer
Tags: gemeentelijke samenwerking,samen organiseren,vng
Interview Hugo Aalders

Uitvoering staat centraal voor nieuwe directeur VNG Realisatie. "Mijn hart ligt in de publieke sector".

lees meer
Tags: dimpact,gemeentelijke samenwerking,samen organiseren,vng
Wigo4it en Dimpact op VNG Realisatie congres

Kom naar de sessie 'Samen Organiseren in de praktijk: Wigo4it en Dimpact in 40 gemeenten' op het VNG Realisatie congres.

lees meer