Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein werk,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein

Op zoek naar de heilige graal

Op het Openingsfestival in Enschede, bron: iBestuur

Het artikel ‘Samen ontwikkelen voor het sociaal domein’ op iBestuur beschrijft de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Deze voert de gemeente Enschede uit binnen het samenwerkingsverband i4Sociaal. Wigo4it volgt deze ontwikkelingen op de voet en werkt met de G4 ook aan oplossingen. Product-relatiemanager John Dieleman over de pilot in Enschede: "Het doel verbindt, en leidt wellicht tot een complementaire oplossing."

Parttime werken in de bijstand is al jaren lang een belangrijk vraagstuk. Het belang van werk en het hebben van een baan voor mensen is groot. Maar iedere bijstandsgerechtigde die werkt in de bijstand merkt al gauw dat je te maken krijgt met administratieve rompslomp en onzekerheid over het inkomen. Dat kan leiden tot het niet kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen en brengt spanning en vaak zelfs schulden met zich mee.

John benadrukt: "Op deze manier helpen we gemotiveerde mensen van de regen in de drup. Het besef over de complexiteit is groot: hoe zorg je er nou voor dat bijstandsgerechtigden die gaan werken blijven beschikken over een stabiel maandinkomen?"

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven gestart waarin gezocht wordt naar de ultieme oplossing. Dat blijkt lastiger dan gedacht, de ‘heilige graal’ is nog niet gevonden. "Ik merk wel dat het doel ons als gemeenten verbindt; we delen informatie over wat we aan het doen zijn en helpen elkaar waar mogelijk."

Ook Wigo4it en de G4 hebben zich gewaagd aan deze uitdaging. In december 2018 voerden zij een Design Sprint uit waarin dit probleem is vastgepakt. Dat heeft geleid tot een concept waarbij de bijstandsgerechtigde zijn informatie kan inzien en administratie kan volgen. Dit zet de burger aan zet. Meer over de aanpak en uitkomst van de Design sprint is te lezen op onze website.

John is enthousiast over wat hij in Enschede heeft gezien. "Die oplossing is gebaseerd op input van de werkgever; gaaf om te zien dat ook werkgevers willen bijdragen aan het oplossen van het vraagstuk en de burger daarmee een stukje ontzorgen. De oplossing uit de Design Sprint richt zich primair op de informatie aan en input van de burger. Dit is complementair aan elkaar. Wellicht leiden al onze inspanningen uiteindelijk wel tot één gezamenlijke (technische) oplossing voor heel Nederland. Hoe mooi zou dat zijn!"

Foto: iBestuur

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: domein werk,gebruiker centraal,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking
App biedt zekerheid bij inkomensverrekening in de bijstand

Wigo4it was samen met de G4 al lange tijd bezig met het onderwerp parttime werken in de bijstand en inkomensverrekening. Sorayda Mora, product owner inkomen bij Wigo4it: ‘Een onderwerp dat voor veel onzekerheid zorgde bij de uitkeringsgerechtigden omdat onduidelijk is wat de aanvulling zal zijn op de inkomsten aan het einde van de maand. De G4-directeuren inkomen wilden dolgraag een oplossing voor dit probleem. Een nieuwe app draagt hieraan bij.’

lees meer