Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,data,gegevensuitwisseling,privacy

Artikel Op naar een andere mindset over gegevensdeling

data

Het wordt tijd voor een andere mindset als het gaat over eigendom en beheer van gegevens. Alleen dan kunnen we de overheidsdienstverlening verbeteren en de burger echt centraal stellen, schrijft Maurits Gortemaker in een artikel op de website van iBestuur. 

Denkfout 

‘Veel organisaties, ook binnen de overheid, denken nog steeds dat zij eigenaar zijn van gegevens. Dat is een fundamentele fout in denken. Die gegevens zijn namelijk niet van jou, toevallig omdat ze in jouw systemen staan. Die gegevens zijn van de burger. Of van het bedrijf waar ze over gaan’, schrijft Gortemaker, business consultant bij Wigo4it. 

Burger serieus nemen

De overheid heeft al heel lang de ambitie om de burger centraal te stellen. Als we dat echt willen doen, dan kijken we anders aan tegen gegevensdeling, stelt Gortemaker. ‘Dan delen wij als overheden onderling niet de gegevens van de burger, maar delen we gegevens die wij in onze systemen hebben. Daar hoort bij dat we de burger serieus nemen.’ De burger wordt eigenaar van zijn gegevens en is verantwoordelijk dat deze gegevens kloppen. Als ze niet correct zijn, dan moet de burger dat makkelijk kunnen doorgeven en worden de gegevens aangepast. ‘Dat is de burger centraal stellen èn serieus nemen. En het bevordert de kwaliteit van de registraties!’

Privacy

Het blijkt nu vaak lastig om gegevens tussen overheidsinstanties uit te wisselen. Veel daarvan komt voort uit denken vanuit de eigen organisatie in plaats van de burger centraal stellen. Waarbij privacyregels worden gebruikt om uit te leggen waarom iets niet ‘mag’. Maar als je de burger toestemming vraagt voor het delen van bepaalde gegevens, je alleen die gegevens ophaalt die je nodig hebt en deze bovendien gebruikt voor het uitvoeren van een wettelijke taak, dan is privacy meestal geen belemmering, stelt Gortemaker.  

Het volledige blog lees je op iBestuur.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer
Tags: burger centraal,common ground,digitaal ontmoetingsplein,digitalisering,informatiesamenleving
Blog Nieuw ecosysteem

Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Wat gaat dat ons brengen? De digitale revolutie dendert onverminderd voort. Het is niet onverstandig daarop voorbereid te zijn, zelfs al weten we niet precies waarop.

lees meer