Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Ondertekening ketenovereenkomst met BKWI

De dienstverlening van Wigo4it is steeds meer verweven met die van SUWI-ketenpartners. Het is daarom van belang dat Wigo4it - namens de vier grootste gemeenten van Nederland – met hun aan tafel zit. Directeur Bert Uffen van BKWI (zie foto) kwam vanochtend langs bij Wigo4it om de overeenkomst te ondertekenen die dit mogelijk maakt.

Samenwerking BKWI

Met de ondertekening van deze overeenkomst neemt niet alleen de samenwerking met BKWI toe, ook bestaat vanaf nu de mogelijkheid om BKWI aan te spreken op de kwaliteit van dienstverlening. Ook neemt Wigo4it vanaf nu deel aan de diverse SUWI-ketenoverleggen om nadrukkelijk invulling te geven aan onze rol hierbinnen. Hiermee sluiten we aan bij SUWI-ketenpartners als: UWV, het Inlichtingenbureau, BKWI en de SVB.

Danny Appelboom (contract- en leveranciersmanager Wigo4it) heeft samen met collega's Anil Bhagole en Ronnie Lachniet de afgelopen maanden samengewerkt met Egon Velders (BKWI) om dit tot stand te brengen: “BKWI is voor ons een cruciale samenwerkingspartner en een belangrijke schakel voor de gemeenten binnen de SUWI keten.”

Vertrouwen

Deze ondertekening is een vervolg op het vertrouwen dat door de G4 aan Wigo4it is gegund zoals op 25 april 2014 is vastgelegd in het mandaat. Zie eerder nieuwsbericht: Wigo4it mandaat namens G4 voor het maken van afspraken met SUWI-ketenpartners.

Op de foto van links naar rechts: Evelien Fick, Tom van Noort, Ronnie Lachniet, Danny Appelboom, Anil Bhagole en Bert Uffen (BKWI).

Ondertekening met BKWI

 

terug naar overzicht