Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Nieuw bestuurslid Bas Stam: 'ons werk doet er echt toe'

In de stad Utrecht is Bas Stam sinds medio april directeur Werk & Inkomen. Zodoende is hij ook bestuurslid van Wigo4it. Omdat hij nieuw is binnen het sociale domein, heeft hij nog een frisse blik op veel onderwerpen. De samenwerking tussen de G4 binnen Wigo4it ervaart hij als erg nuttig. Een kennismaking.

Via vastgoed naar het sociaal domein

Bas Stam heeft een carrièreswitch gemaakt. Hij was sinds 2010 directeur van de Utrechtse Vastgoed Organisatie en heeft gewerkt aan de concentratie van al het gemeentelijk vastgoed in de Domstad. Sinds medio april 2015 is hij Utrechts directeur Werk & Inkomen. "Een totaal ander werkveld, ook al zijn het beide uitvoeringsorganisaties", geeft hij toe.

Ondersteunen van mensen op weg naar werk

De ambities in Utrecht zijn hoog, vertelt Stam. De stad (ambitie college) wil in 2018 de laagste werkloosheid van het land hebben. "Het leuke aan dit werk is het ondersteunen en begeleiden van mensen op weg naar nieuw werk. Werkzoekenden, maar ook mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen die een vangnet nodig hebben. Je kunt hier direct resultaat boeken, het leven voor mensen fijner maken. Door ze aan werk te helpen, door je dienstverlening te optimaliseren. Het werk doet er echt toe!"

Meer tijd voor maatwerk

Dienstverlening optimaliseren? Hier helpen de systemen van Wigo4it om het werk van de sociale diensten in de G4 makkelijker te maken. "We kunnen steeds meer data combineren en betere analyses maken, wat helpt om je dienstverlening te verbeteren. Daardoor krijg je meer tijd en ruimte voor maatwerk. Met het vernieuwen van de systemen van Wigo4it, het combineren van systemen en informatie, zijn we bij de gemeenten in staat om de klanten nog beter te helpen." De problematiek in de G4 is vergelijkbaar, ziet Stam ook. "Samen zijn we ook goed voor ongeveer een derde van alle uitkeringen in Nederland. Dat zegt al wat. Samenwerken is belangrijk en nuttig. Dat heb ik al ervaren in de eerste weken."

Systemen ontwikkelen sámen met het werkveld

Het vernieuwen van de systemen ziet Stam als grootste uitdaging voor Wigo4it. "Vernieuwing is nodig. Er is een goed innovatieprogramma, en het getuigt van lef dat dit programma vorig jaar tijdelijk is gestopt, dat een pas op de plaats is gemaakt om het traject te verbeteren. Naast ontwikkeling moet je ook denken aan de implementatie. Je moet het werkveld erbij betrekken, samen oplopen, want de praktijk is altijd net wat anders dan het ontwerp van een systeem op de tekentafel. Ik zie daarin een parallel met de vastgoedsector: je kunt wel stenen bouwen, maar je moet ook een goed plan hebben over het gebruik van gebouwen en hoe ze na 10 jaar nog nuttig zijn. Wigo4it pakt dat goed aan. De uiteindelijke gebruikers worden goed betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe systemen."

Uitdaging: werkveld G4 verbreden

Stam heeft nog een frisse blik en hij denkt na over nieuwe uitdagingen. Hij ziet kansen. "We kunnen de samenwerking van de G4 verbreden. Andere steden of regio’s kampen met dezelfde vraagstukken. Ook komen er uitdagingen op nieuwe werkvelden. Zo moeten vanuit de Participatiewet 35 regio’s aan de slag om gehandicapten aan het werk te krijgen. Daar zie ik kansen voor nieuwe combinaties met andere steden of op andere terreinen zoals de WMO. Nu moet je niet alles aan elkaar willen koppelen; de lessen van mislukte ICT-projecten zijn dat je het niet te groot en complex moet maken. Je dient absoluut te dromen van wat je allemaal zou willen, maar het is ook nodig om afstand te nemen en zien hoe je binnen een beperkte tijd iets kunt ontwikkelen dat ook werkt."

 

terug naar overzicht