Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitaal ontmoetingsplein,digital me

Naar een digitaal ontmoetingsplein

cartoon met activiteit op een fictief digitaal ontmoetingsplein

Maak kennis met Katja: een 28-jarige net gescheiden moeder van wie de WW-uitkering binnenkort eindigt. In het Inspiratielab on Tour over het ‘digitale ontmoetingsplein’ nam Wigo4it ons mee in de onzekerheid en frustratie die Katja ervaart in de overgang van WW naar bijstand. De toekomstvisie van Wigo4it rondom het digitale ontmoetingsplein moet hiervoor een oplossing bieden.

In het kort

  • Mensen kunnen op het digitaal ontmoetingsplein via hun eigen ‘Digital Me’ de eigen gegevens beheren en makkelijk met de overheid delen.
  • Wanneer een burger wil weten welke overheidsinstanties welke gegevens van hem wil hebben, kan dat via een Digital Me, onafhankelijk van wie eigenaar is van die gegevens en waar gegevens worden bewaard. Zo kan de burger zelf regie voeren over de eigen gegevens.
  • In het land wordt gewerkt aan verschillende soortgelijke initiatieven. Samenwerking én sturing op deze samenwerking zijn nodig om verder te komen en om te voorkomen dat elke partij een eigen wiel moet uitvinden.
  • Het ministerie van SZW wordt door de aanwezige (lokale) overheden opgeroepen om hierin de lead te nemen.

De aanleiding: 3 kernproblemen

We stellen jullie voor aan Katja. Katja, net gescheiden en moeder van 2 kinderen, ontvangt een WW-uitkering die binnenkort eindigt. Net gescheiden, moet zij dus de overgang van WW naar bijstand maken. “Een bijstandsmoeder met twee kinderen is vaak afhankelijk van twintig verschillende regelingen voor het inkomen, afkomstig van SVB, Belastingdienst, gemeente, waterschap, enzovoort” (zie artikel van Larissa Zegveld. Regelgeving | iBestuur | 2 december 2019 https://ibestuur.nl/weblog/regelgeving). In een beknopte klantreis laat Wigo4it zien waar Katja dan zoal tegenaan loopt.

De emoties lopen uiteen van opluchting (‘er is een oplossing als mijn WW afloopt’) tot frustratie (‘waarom moet ik nu wéér al mijn gegevens aanleveren?’) en grote onzekerheid (‘hoeveel geld heb ik straks te besteden als ik een bijstandsuitkering krijg, en als ik daarna parttime ga werken?’).

Mensen lopen tegen 3 kernproblemen aan, analyseert Carina Palumbo van Wigo4it:

  • Interactie met meerdere overheidsinstanties: steeds weer opnieuw dezelfde gegevens aanleveren.
  • Gebrek aan (financieel) overzicht, terwijl je in een kwetsbare situatie zit. Je weet niet hoeveel geld je gaat krijgen en wat de invloed is van overgangen en levensgebeurtenissen.
  • Informatie-overbelasting: informatie over uitkeringen, toeslagen en voorzieningen is niet centraal te vinden. Burgers moeten informatie van veel verschillende plaatsen halen en deze zelf met elkaar combineren om enig zicht te krijgen op hun financiële plaatje.

Van prototype naar werkelijkheid

Met Digital Me wil Wigo4it precies deze problemen aanpakken. ‘Dit is nog een prototype’, vertelt Palumbo. ‘Met Digital Me laten we zien hoe we de interacties tussen overheid en burger in de toekomst via een digitaal ontmoetingsplein willen organiseren.’ Wigo4it heeft niet de ambitie om dat alleen te doen: ‘We kunnen en willen dat niet alleen. Samenwerking met partners die ook op deze manier denken is essentieel.’

Digital Me

Hoe ziet dit prototype er dan uit? Digital Me moet mensen als Katja in de eerste plaats gemak bieden. Dat betekent: alle gegevens die bij overheidsinstanties over Katja bekend zijn, worden zichtbaar in Digital Me en kunnen in een persoonlijke kluis worden opgeslagen. Katja kan ze vanaf hier makkelijk met andere overheidsinstanties delen.

Ook moet Digital Me overzicht geven: de app maakt duidelijk wat de financiële consequenties van overgangen en andere levensgebeurtenissen zijn. Tot slot levert Digital Me gepersonaliseerde informatie op maat. Dus alleen informatie die relevant is voor de situatie van Katja.

Gedeelde visie, samenwerking nodig

De visie van Wigo4it wordt door de aanwezigen breed gedeeld. Gegevens over burgers zouden eigendom moeten zijn van mensen zelf. Zo kunnen zij ze ook makkelijk delen met andere (overheids)organisaties. Daarmee kunnen overheden de burger gericht, persoonlijk en op maat bejegenen. Daar ligt de toegevoegde waarde van Digital Me als concept. Ook is er brede ondersteuning voor de manier waarop Wigo4it de applicatie open-sourced (en dus beschikbaar voor iedereen) wil ontwikkelen. Wel wordt opgemerkt dat er nog een lange weg te gaan is om dit te realiseren.

Wigo4it blijkt zeker niet de enige partij die met dit onderwerp bezig is. Het gevaar op dubbel werk en steeds opnieuw uitgevonden wielen liggen op de loer. Bovendien moet voorkomen worden dat er straks een zeer gefragmenteerd landschap aan platforms en applicaties ontstaat, waardoor alles een beetje, en niks echt goed werkt. De aanwezigen doen daarom een oproep aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de samenwerking te faciliteren en te coördineren.

De wil tot samenwerking is er, en partijen zoeken elkaar al op. Wat nog mist is een partij die hier regie op voert. Dat dit nodig is, is iets waar alle aanwezigen het over eens zijn.

Mocht u meer willen weten of het prototype willen zien, neem dan contact op Carina Palumbo carina.palumbo@wigo4it.nl of innovatie@wigo4it.nl

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op https://www.divosa.nl/verslag-inspiratielab-tour#naar-een-digitaal-ontmoetingsplein

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,common ground,digitaal ontmoetingsplein,digitalisering,informatiesamenleving
Blog Nieuw ecosysteem

Een nieuw jaar, een nieuw decennium. Wat gaat dat ons brengen? De digitale revolutie dendert onverminderd voort. Het is niet onverstandig daarop voorbereid te zijn, zelfs al weten we niet precies waarop.

lees meer
Tags: data,digitaal ontmoetingsplein,digital me,informatiebeveiliging
Digital Me

Je kunt natuurlijk je data, het nieuwe goud, weggeven aan de Googles en Facebooks van deze wereld. Laten we dat voor het gemak het Amerikaanse model noemen. Of je kunt ze toevertrouwen aan de staat, zoals in China. Bij beide voel ik mij ongemakkelijk. En daarin sta ik niet alleen.

lees meer
Tags: digitaal ontmoetingsplein,gebruiker centraal,ux
UX-design is een must voor Wigo4it en G4

'Goede ervaringen met digitale dienstverlening voor burger in de bijstand.' Interview UX-strateeg

lees meer