Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Meer waardering door ketenbewaking

Inzcht in de hele IT keten is essentieel. Van het functioneren van het netwerk, de applicatie, de werkprocessen tot aan de ervaring van de gebruiker. Sinds kort maakt Wigo4it daarbij gebruik van objectieve metingen.

Om een gesprek te kunnen voeren over wat goed gaat en wat beter kan, heb je objectieve metingen nodig. Wigo4it test op dit moment de tool Ymonitor van Ymor. Ymor is een dienstverlening die helpt bij het verbeteren van complexe IT keten.
Ad Stuyts, projectleider bij Wigo4it legt uit: “Voor de monitoring zijn 7 meetpunten geplaatst op strategische locaties binnen de keten. Die loopt van het datacenter van Wigo4it, het koppelvlak met de gemeente, het datacenter van de gemeente naar de werkstations op de diverse werkpleinen”.

Robots

De meetpunten kan je zien als kleine robotjes die volgens een script op buttons in de applicatie Socrates klikken en waardes invoeren. De metingen worden verzameld en in een dashboard gepresenteerd. Ad: “In potentie hebben we nu inzicht in de volledige keten en kunnen we pro-actief problemen signaleren voordat de gebruiker ze tegenkomt.“

Tevredenheid

Metingen zijn zo belangrijk omdat je vaak te maken hebt met subjectieve waarnemingen. “Als je aan een gebruiker van de applicatie vraagt of hij tevreden is, weet je nog niets over het werkproces of hoe hij de applicatie gebruikt”, licht Ad toe. “Met metingen kan je aantonen dat de applicatie volgens afspraak functioneert. Performance maakt onderdeel uit van gebruikersgeluk en is direct van invloed op het werken van de ambtenaar en daarmee de dienstverlening aan de burger."

Keten uitgelegd

Op de website van Ymor staat een kort filmpje dat kort uitlegt hoe ketenbewaking te werk gaat. 

 

 

 

terug naar overzicht