Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Laatste bestuursvergadering Wim Hoogendoorn

Vrijdag 12 december was de laatste bestuursvergadering van Wim Hoogendoorn bij Wigo4it. Wim, die per 1 januari a.s. afscheid neemt als directeur van het Cluster Werk en Inkomen Rotterdam, is sinds november 2013 voorzitter van het bestuur van Wigo4it.

Per 1 januari 2015 is hij kwartiermaker en tevens beoogd concerndirecteur voor het nieuw in te richten organisatieonderdeel Concernstaf en Bedrijfsvoering van de gemeente Rotterdam. Tegelijk met de start van deze nieuwe functie, treedt hij per 1 januari 2015 op als waarnemend directeur van de Rotterdamse Serviceorganisatie.

Opvolging

Wim Hoogendoorn wordt binnen Werk en Inkomen en als bestuurslid Wigo4it opgevolgd door Vincent Roozen. Vincent is afkomstig van het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam als directeur Publieke Gezondheid en Zorg.
Als voorzitter van Wigo4it fungeert vanaf 1 januari Bas van Delden, directeur van de dienst Werk en Inkomen Amsterdam.

terug naar overzicht