Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Jacqueline Pleiter over de invoering van de WWB

Op 1 januari 2015 wordt de aangepaste Wet Werk en Bijstand (WWB) opgenomen in de nieuwe Participatiewet. De G4 en hun burgers krijgen hierdoor te maken met ingrijpende wijzigingen. Het afgelopen jaar werkten de G4 en Wigo4it intensief samen om uiteindelijk het beleid, de uitvoeringsprocessen en de ICT voor de invoering op orde te krijgen. “Op 2 januari weten we of we er echt klaar voor zijn”, vertelt Jacqueline Pleiter, unitmanager Werk en Inkomen bij de gemeente Utrecht en voorzitter van de stuurgroep Wet maatregelen WWB. 

Samenwerken aan nieuw beleid 

Met de wijzigingen in de WWB wil het kabinet mensen met een uitkering stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij. De wijzigingen en aanscherpingen, die op 1 januari 2015 ingaan, verplichten hen bijvoorbeeld om zich te houden aan nieuwe verplichtingen om aan werk te komen en om een tegenprestatie te leveren. Het afgelopen jaar werkten de G4 en Wigo4it hard samen om het nieuwe beleid goed af te stemmen. Dit nieuwe beleid is vervolgens vertaald naar opleidingen om er goed mee te kunnen werken, aanpassingen in de systemen en communicatie naar de burgers. “Op 2 januari weten we of we er echt klaar voor zijn”, vertelt Pleiter. “Dan blijkt in de dagelijkse praktijk of alle systemen goed werken en of we de vragen van onze burgers goed kunnen beantwoorden. Een spannend moment.”

Goed op schema 

Pleiter ziet met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. “Wigo4it heeft ontzettend goed werk geleverd. Zo is er is heel hard gewerkt om de systemen op tijd aan te passen. Op 6 november 2014 moest dit klaar zijn en die deadline is gehaald.” Na 6 november gingen de G4 en Wigo4it over op het testen van de systemen. “Dit doen we nog tot 8 december. Daarna moet alles op orde zijn. Tot nu toe gaat alles zeer voorspoedig; we lopen goed op schema. Op basis van deze positieve resultaten denk ik dat we klaar zijn voor de overgang.” Dat betekent niet dat het werk er na 1 januari helemaal op zit. “De wet kan ook na 1 januari op bepaalde onderdelen nog worden veranderd en aangescherpt, waardoor we misschien ook de systemen nog moeten aanpassen. De stuur- en projectgroepen blijven in elk geval nog bestaan tot het 2e kwartaal van 2015 om in te spelen op veranderingen.”

Medewerkers en burgers voorbereiden 

Naast het aanpassen van de systemen worden ook de medewerkers van de 4 gemeenten voorbereid om ermee te werken. Pleiter: “Iedere gemeente bereidt zijn medewerkers zelf voor. In Utrecht organiseerden we bijvoorbeeld in oktober een informatiebijeenkomst voor alle medewerkers waarin we de belangrijkste wijzigingen hebben toegelicht. In december geven we trainingen waarin we uitleggen wat er precies in het werkproces verandert. Deze trainingen passen we aan op de verschillende functies van onze medewerkers. Daarnaast informeren we nu onze burgers over de wijzigingen, onder andere via folders en nieuwsbrieven. Ook sturen we brieven naar mensen die te maken hebben met de WWB. Deze zijn aangepast op hun situatie. Een alleenstaande zonder kinderen krijgt bijvoorbeeld een andere brief dan een alleenstaande met kinderen.”

Samenwerken op alle fronten 

“De samenwerking tussen de G4 en Wigo4it is goed verlopen”, vertelt Pleiter. “Dat geldt voor alle samenwerkingsgebieden: inhoud, beleid, uitvoering en techniek. Iedere partij heeft zijn eigen rol en vult deze in. Zo had Wigo4it een belangrijke rol bij het op één lijn krijgen van de G4 en bij het begeleiden en coördineren van het proces, van inhoud tot techniek.” Ook de samenwerking tussen de gemeenten verliep goed. “Dat komt mede door het vertrouwen dat we in elkaar hebben en omdat we ons hebben gericht op onze overeenkomsten in plaats van de verschillen. Wat ik echt knap werk vind is dat we met al deze partijen met hun verschillende dynamieken zijn opgetrokken en dat we daar goed zijn uitgekomen. Nu op naar 1 januari.”

 

terug naar overzicht