Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitalisering,larissa zegveld,samen organiseren,samenwerking,uitvoering en beleid

"We gaan niet commercieel de boer op"

Larissa iBestuur

‘We gaan niet commercieel de boer op’.

Larissa Zegveld maakte onlangs de opmerkelijke overstap van KING naar Wigo4it. Een gesprek over haar verwachtingen van het samenspel met de gemeenten. Openheid en samenwerking zijn daarin de sleutelbegrippen. "Alles wat we hier maken is in eigendom van de gemeenten zelf."

Zegveld is sinds 1 juni directeur bij Wigo4it, de samenwerking op het gebied van ICT voor de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daarvoor was ze directeur bij een van hun ketenpartners: KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.

Iemand die dingen wil verbinden en samen organiseren, moet bij de overheid toch aan de beleidskant zijn? Daar waar de grote lijnen worden uitgezet en de plannen worden gemaakt?

"Nou, misschien gaat het juist daarom af en toe zo moeizaam."

Hoe komt dat?

"We zijn als overheid een beetje doorgeschoten. De aandacht bij de digitalisering heeft zich vooral gericht op overheidsfunctionarissen die iets digitaals moesten gaan doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we in de samenleving tot een andere manier van werken komen. Als je kijkt naar de hoeveelheid informatie die op mensen afkomt, dan was informatie vroeger macht, waar niet iedereen zomaar toegang toe had. Dat moest via allerlei instanties. Door de komst van internet is dat enorm aan het schuiven gegaan. Tegenwoordig is er geen sprake meer van een schaarste aan informatie, maar juist van een overvloed die het voor mensen moeilijk maakt om daar de juiste weg in te vinden. Die overvloed verdeelt de macht ook anders. Daar komt nog bij dat de participatiestaat steeds minder voor mensen voorkookt en regelt, maar juist van mensen vraagt om veel meer zelf te doen. Die twee dingen samen zetten de wereld voor mensen op zijn kop. De problemen die dat veroorzaakt, worden vooral zichtbaar in de uitvoering. Ik heb dat ook sterk ervaren in mijn vorige functie als directeur van KING. Er wordt soms wel gekeken via ‘uitvoeringstoetsen’ of voorgenomen beleid uitvoerbaar is, maar eigenlijk moet je de zaak omdraaien. Kijk hoe je problemen in de samenleving – die je bij de uitvoering signaleert – met nieuw beleid kunt oplossen. Dat vereist een andere manier van denken en werken."

Lees het hele artikel op de website van iBestuur

Download iBestuur magazine 24 of meld u aan voor een abonnementterug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: CoronaMelder,digitalisering,klem tussen balie en beleid
Niet beter, maar anders

Waarom slaan we geen nieuwe weg in, in plaats van het bestaande wegennet te verbeteren?

lees meer
Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: burger ,digitalisering,gemeentelijke dienstverlening
Lof der Traagheid

In het enkele jaren na de val van de Berlijnse muur verschenen boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) voorspelde de destijds nog onbekende schrijver Francis Fukuyama het einde...

lees meer