Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking,samen organiseren,samenwerking

Interview Hugo Aalders

Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie

Hoewel Hugo Aalders is vertrokken als directeur Inkomen van de gemeente Amsterdam en dus ook als bestuurslid van Wigo4it, blijft hij zich bezighouden met gemeentelijke dienstverlening en ICT. Alleen doet hij dat niet langer voor een of vier gemeenten, maar voor 380 gemeenten. Sinds 1 februari 2018 is Aalders directeur van VNG Realisatie. “Mijn hart ligt in de publieke sector.”

Aalders kijkt terug op een ‘geweldige tijd’ als directeur Inkomen in Amsterdam. “Na een ingrijpende reorganisatie in 2014 hebben we met heel veel nieuwe collega’s de schouders gezet onder de verdere opbouw van de sociale dienst. We hebben gewerkt aan betere schuldhulp en re-integratie. Die inzet heeft geleid tot mooie resultaten; het aantal uitkeringsgerechtigden in Amsterdam is historisch laag.”

Schoolvoorbeeld

Die goede resultaten kun je volgens Aalders alleen behalen als je ICT-infrastructuur en –systeem stabiel zijn. “Dat is echt te danken aan Wigo4it. Er zijn de afgelopen jaren nauwelijks incidenten geweest. De stabiliteit van bijvoorbeeld ‘Socrates’ en de ‘Re-integratie module werk (RMW)’; dat is echt een prestatie van formaat. Wigo4it en de G4 hebben dat samen goed gedaan.”

Aalders noemt het een ‘voorrecht’ dat hij in het bestuur van Wigo4it heeft gezeten.

“Het is toch een prachtige coöperatie? Wat mij betreft is het een schoolvoorbeeld van hoe de business en ICT samen werken aan betere dienstverlening. Wigo4it is zijn tijd daarmee ver vooruit.”

Uitvoering centraal

De gemeentelijke dienstverlening naar een nog hoger niveau brengen, samen met alle partners, dat is de ambitie van Aalders in zijn nieuwe functie bij VNG Realisatie. “Mijn hart ligt in de publieke sector. Daar wil ik zaken nog beter organiseren voor gemeenten en burgers. Daarbij zullen we Wigo4it en de G4 nog in allerlei verbanden tegenkomen.” De nieuwe directeur bij ziet ernaar uit om VNG nog meer naar voren te brengen dat zij een betrouwbare en kundige partner is in de uitvoering.

“Maatschappelijke vraagstukken los je op in de uitvoering, dus die zetten we centraal. Dat is het echte werk.”  

Reactie Larissa

Dank, Hugo voor deze mooie reflectie en bovenal voor de prettige samenwerking. En die zetten we zeker voort, want de beweging "samen organiseren" gaat stevig door. Wigo4it geeft dit samen met andere gemeentelijke coöperaties graag mede vorm, als partner van de VNG.

Larissa sluit af met:

"Je schrijft over het belang van de balans tussen beleid en uitvoering. En dat de mens een centrale plek moet hebben in de dienstverlening van de overheid. Dat is de lijn van VNG Realisatie en ook van Wigo4it. Wij maken ons als Wigo4it op voor een toekomst waarin niet IT, maar de mens centraal staat. Ik zie ernaar uit om dit samen met VNG Realisatie verder vorm te geven!
terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger ,digitalisering,gemeentelijke dienstverlening
Lof der Traagheid

In het enkele jaren na de val van de Berlijnse muur verschenen boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) voorspelde de destijds nog onbekende schrijver Francis Fukuyama het einde...

lees meer
Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer
Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein
Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Bij Wigo4it werken we aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer