Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Innovatieoverleg adviseert directie G4

‘Formulering integrale ICT-vraag voor vier steden gaat steeds beter’ 

Het Wigo4it-innovatieoverleg adviseert de directeuren Uitvoering van de G4 over hoe zij het beste sturing kunnen geven aan ICT-ontwikkelingen. Benne Holwerda, informatiemanager bij de gemeente Rotterdam, is voorzitter van dit overleg. ‘Het lukt ons steeds beter om een integrale ICT-vraag te formuleren voor de G4. Dit draagt bij aan een betere dienstverlening en kostenbesparing.’

Integraal ICT-advies 

Het innovatieoverleg vindt elke maand plaats, 2 weken voorafgaand aan het Directeuren Uitvoering Overleg (DUO). Er zijn 8 deelnemers: de G4-informatiemanagers en -demandmanager en vanuit Wigo4it de manager Regie, productrelatiemanager Regie en secretaris Regie. Benne: ‘Ons overleg helpt de 4 directeuren van de G4 goede keuzes te maken in de gezamenlijke ontwikkeling van ICT. We brengen dus 1 advies uit dat geldt voor alle steden.’

Voorstel voor ontwikkelagenda

Het belangrijkste onderdeel van het overleg is volgens Benne het opstellen van een voorstel voor de ontwikkelagenda. ‘We adviseren de directeuren Uitvoering welke projecten zij in het nieuwe jaar bij Wigo4it op de agenda moeten zetten. Met deze puzzel zijn we nu druk bezig. Omdat dit een flinke klus is, plannen we meer overleggen in. De vraag is: welke ontwikkelingen spelen er binnen ons sociale domein, wat betekent dit voor onze gezamenlijke ICT en welke projecten zijn nodig om de ICT aan te passen? In het najaar moet er een concrete projectenlijst voor de ontwikkelagenda liggen, waar de G4 en Wigo4it volgend jaar mee starten. De maanden daarna sturen we op de voortgang, samenhang en kosten van deze projecten.’

Verbeterpunten

Op sommige punten kan het innovatieoverleg volgens Benne beter. ‘Het gebeurt nu nog te vaak dat een belangrijk nieuw initiatief van een van de leden van de G4 te laat op tafel komt. Dan is er onvoldoende tijd om de beste oplossing te bedenken voor de G4. Ook moeten we nog groeien in portfoliomanagement; het met elkaar bewaken van de onderlinge samenhang van projecten.’

Op de goede weg

Benne ziet ook veel positiefs. ‘Binnen het innovatieoverleg verloopt het opstellen van een voorstel voor de ICT-ontwikkelagenda steeds beter. Eerder hadden de verschillende steden hun eigen wensen, nu worden deze steeds meer integraal. Hierdoor is het makkelijker een gezamenlijke ICT-vraag te formuleren. Als steden onafhankelijk van elkaar hun eigen plan trekken krijg je maatwerk per stad en dat is heel duur. Het voordeel van samenwerken is dat je de kosten kunt delen. Als we op deze voet verder gaan, geloof ik dat we samen echt tot mooie verbeteringen kunnen komen.’ 

 

terug naar overzicht