Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitalisering,gegevensuitwisseling,privacy,samenwerking

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Maatwerk in de uitvoering vraagt om persoonlijke dienstverlening. Daarvoor moeten overheden samenwerken en gegevens delen. Dan kom je tot een ‘overheid die alles van je weet’. Zoals de kroeg in de tv-serie Cheers, waarin iedereen alles van je weet. Is dat eng als het om de overheid gaat?


Maatwerk in de uitvoering

De overheid heeft heel veel informatie over burgers, schrijft Larissa Zegveld, directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur. Als we die informatie combineren en veel meer samen optrekken in dienstverlening, dan kan er meer maatwerk in de uitvoering worden geboden. Zodat we bijvoorbeeld mensen met schulden beter kunnen helpen.

Gevoelige gegevens

We moeten niet lichtzinnig omgaan met het delen van gegevens van burgers, betoogt Larissa. Het zijn immers vaak gevoelige gegevens waarover de overheid beschikt. Maar als we die gebruiken voor de uitvoering van onze wettelijke taken en we komen daarmee tot een samenhangende dienstverlening waarin we de mens als één geheel behandelen, dan wordt de dienstverlening wel een stuk beter. En dat geeft burgers geen ongemakkelijk gevoel.

Het volledige blog lees je op iBestuur.


Betrouwbare digitale omgeving

Meer over dit onderwerp is ook terug te lezen in het essay 'Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief!'. De schrijvers roepen daarin de overheid op tot een andere houding en ander kennisniveau wat betreft digitalisering.

"In de eerste plaats moet de overheid een up-to-date interactie met de burger bieden op de wijze die de burger op dat moment wenst. In de tweede plaats de noodzaak van een betrouwbare digitale omgeving waar de burger direct kan beschikken over zijn eigen informatie. Zeker nu privacy en ieders digitale entiteit onder steeds grotere druk komen te staan".

Download het essay in pdf.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitalisering,gebruiker centraal,informatiesamenleving,mens centraal
Blog: Digiminister

Tweede Kamer gaat onderzoek doen naar hoe de politiek meer vat kan krijgen op de zich in hoog tempo ontwikkelende digitale samenleving. Is dit een eerste stap in de richting van de benoeming van een minister van Technologie en Digitalisering?

lees meer
Tags: digisterker,digitalisering,leesvaardigheid,mens centraal
Geen woorden, maar beelden

Je kan er teleurgesteld over zijn of zelfs verdrietig, maar het is een gegeven dat jongeren minder lezen. Voor die constatering hoef ik mijn huis niet uit. Mijn kinderen gaan zelden naar een bibliotheek. Als ik ze al aan het lezen krijg, is dat een boek dat ik zorgvuldig op hun smaak in de boekwinkel heb uitgekozen.

lees meer
Tags: burger centraal,larissa zegveld,standaardisering
Blog: @overheid.nl

Directeur Larissa Zegveld blogt dit keer in iBestuur over herkenbare overheids-urls. Burgers zouden daarmee erg geholpen zijn.

lees meer