Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: blog,data delen,gemeenten ,maatwerk,overheid

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Maatwerk in de uitvoering vraagt om persoonlijke dienstverlening. Daarvoor moeten overheden samenwerken en gegevens delen. Dan kom je tot een ‘overheid die alles van je weet’. Zoals de kroeg in de tv-serie Cheers, waarin iedereen alles van je weet. Is dat eng als het om de overheid gaat?


Maatwerk in de uitvoering

De overheid heeft heel veel informatie over burgers, schrijft Larissa Zegveld, directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur. Als we die informatie combineren en veel meer samen optrekken in dienstverlening, dan kan er meer maatwerk in de uitvoering worden geboden. Zodat we bijvoorbeeld mensen met schulden beter kunnen helpen.

Gevoelige gegevens

We moeten niet lichtzinnig omgaan met het delen van gegevens van burgers, betoogt Larissa. Het zijn immers vaak gevoelige gegevens waarover de overheid beschikt. Maar als we die gebruiken voor de uitvoering van onze wettelijke taken en we komen daarmee tot een samenhangende dienstverlening waarin we de mens als één geheel behandelen, dan wordt de dienstverlening wel een stuk beter. En dat geeft burgers geen ongemakkelijk gevoel.

Het volledige blog lees je op iBestuur.


Betrouwbare digitale omgeving

Meer over dit onderwerp is ook terug te lezen in het essay 'Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief!'. De schrijvers roepen daarin de overheid op tot een andere houding en ander kennisniveau wat betreft digitalisering.

"In de eerste plaats moet de overheid een up-to-date interactie met de burger bieden op de wijze die de burger op dat moment wenst. In de tweede plaats de noodzaak van een betrouwbare digitale omgeving waar de burger direct kan beschikken over zijn eigen informatie. Zeker nu privacy en ieders digitale entiteit onder steeds grotere druk komen te staan".

Download het essay in pdf.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: blog,burger centraal,dienstverlening,digitalisering
Wat was ook alweer de bedoeling?

Waarom doen we als overheid wat we doen? Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it, pleit voor meer werken vanuit de bedoeling.

lees meer
Tags: blog,digitaal ontmoetingsplein,overheidsportaal
Wel of niet 1 groot overheidsportaal?

Victor Zuydweg schreef onlangs het blog ‘Waarom ik niet geloof in 1 groot overheidsportaal waarop je al je overheidszaken kunt regelen’. Larissa Zegveld heeft hier op gereageerd.

lees meer
Tags: blog,digitaal vaardig,verbinding uitvoering en beleid
Onnodig onderscheid tussen wel/ niet digitaalvaardig

De overheid focust beter op het ontwikkelen van digitale dienstverlening die iederéen begrijpt.

lees meer