Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitalisering,gegevensuitwisseling,privacy,samenwerking

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

Maatwerk in de uitvoering vraagt om persoonlijke dienstverlening. Daarvoor moeten overheden samenwerken en gegevens delen. Dan kom je tot een ‘overheid die alles van je weet’. Zoals de kroeg in de tv-serie Cheers, waarin iedereen alles van je weet. Is dat eng als het om de overheid gaat?


Maatwerk in de uitvoering

De overheid heeft heel veel informatie over burgers, schrijft Larissa Zegveld, directeur Wigo4it, in haar nieuwe blog op iBestuur. Als we die informatie combineren en veel meer samen optrekken in dienstverlening, dan kan er meer maatwerk in de uitvoering worden geboden. Zodat we bijvoorbeeld mensen met schulden beter kunnen helpen.

Gevoelige gegevens

We moeten niet lichtzinnig omgaan met het delen van gegevens van burgers, betoogt Larissa. Het zijn immers vaak gevoelige gegevens waarover de overheid beschikt. Maar als we die gebruiken voor de uitvoering van onze wettelijke taken en we komen daarmee tot een samenhangende dienstverlening waarin we de mens als één geheel behandelen, dan wordt de dienstverlening wel een stuk beter. En dat geeft burgers geen ongemakkelijk gevoel.

Het volledige blog lees je op iBestuur.


Betrouwbare digitale omgeving

Meer over dit onderwerp is ook terug te lezen in het essay 'Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief!'. De schrijvers roepen daarin de overheid op tot een andere houding en ander kennisniveau wat betreft digitalisering.

"In de eerste plaats moet de overheid een up-to-date interactie met de burger bieden op de wijze die de burger op dat moment wenst. In de tweede plaats de noodzaak van een betrouwbare digitale omgeving waar de burger direct kan beschikken over zijn eigen informatie. Zeker nu privacy en ieders digitale entiteit onder steeds grotere druk komen te staan".

Download het essay in pdf.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein
Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Bij Wigo4it werken we aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: BIT,digitalisering,Elias,evaluatie,Hilhorst,informatiesamenleving,NRC
Meer dan een spiegel

Eén van de beste aanbevelingen van de commissie-Elias was de oprichting van een onafhankelijk organisatie die zou moeten voorzien in het door deze commissie geconstateerde ‘tekort aan reflectie, tegengeluiden en kritische toeten over ICT-projecten.’

Van deze organisatie, genaamd Bureau ICT-toetsing (BIT), ‘moet een zuiverende werking uitgaan op onrijpe en tot falen gedoemde plannen.’

lees meer
Tags: cloud,cloud computing,informatiebeveiliging,privacy
Veilige cloud

Het is niet bepaald een licht zomeronderwerp, maar desondanks meer dan belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. Ik heb het over cloud computing, wat kort gezegd inhoudt dat allerlei IT-diensten, van servers tot databases, via internet worden verleend.

lees meer