Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domeinnamen,zegveld

Gov.nl

Diverse domeinnamen afgebeeld op velgekleurde ronde buttons

Waarom lukt het maar niet om als overheid op één domeinnaam-extensie over te gaan?

Het Verenigd Koninkrijk heeft gov.uk, Italië gov.it, maar de Nederlandse overheid heeft een wirwar aan domeinnamen. Voor burgers is het dus niet altijd duidelijk of te maken hebben met een officiële overheidsorganisatie.
Inmiddels zijn de fake overheidssites in vormgeving en taalgebruik nauwelijks nog te onderscheiden van echte sites, met het gevaar dat burgers terecht komen op sites van private partijen die geld vragen voor gratis (of goedkopere) overheidsdiensten. De aanvraag van een kentekenbewijs bij de RDW kost 1 euro, bij het private mijntenaamstellingscode.nl, dat handig gebruik maakt van de huisstijl van de RDW, 19.95 euro.
Ja, ik ken de argumenten inmiddels tegen standaardisering en harmonisering van de domeinnamen van de overheid. Te duur, te tijdrovend en je schiet er weinig mee op, luiden die kort samengevat. Maar wat is duur? Kennelijk niet de naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid. Kosten: dik 2 miljoen euro. Baten: mij onbekend.

Een voor iedereen direct herkenbare domeinnaam heeft in elk geval voor burgers en bedrijven het niet te onderschatten voordeel dat de kans om per ongeluk te belanden op een fake overheidssite een stuk kleiner wordt. Dat is ook fijn voor het vertrouwen in de overheid.
Te tijdrovend? Tsja, het kost vast tijd, maar ter geruststelling: het is zeker niet de bedoeling dat een en ander binnen enkele maanden zijn beslag krijgt. Laten we beginnen met de afspraak dat alles wat nu nieuw wordt ontwikkeld de extensie overheid.nl of gov.nl gebruikt, met daaraan gekoppeld de belofte dat voor de ombouw van de bestaande sites de organisaties hun eigen tempo mogen aanhouden.

Op de achtergrond speelt bij sommigen nog altijd de zorg voor het verlies van de eigen identiteit en herkenbaarheid van hun organisatie. Ook voor hen heb ik, mede uit naam van het Forum voor Standaardisatie waarvan ik sinds enkele jaren voorzitter ben, goed nieuws. De oproep heeft zeker niet als doel naar één domeinnaam te gaan voor de hele Rijksoverheid, laat staan voor de hele overheid. Ons voorstel gaat niet over samenvoegen onder één noemer, maar over herkenbaarheid door de domeinnamen allemaal te laten eindigen op gov.nl, in plaats van .nl. Met andere woorden, de bestaande domeinnamen blijven bestaan, maar worden een subdomein onder gov.nl. Wanneer dat in fases wordt ingevoerd, door bijvoorbeeld eerst de websites en pas dan de e-mail aan te pakken, is dat niet duur en technisch gezien niet al te ingewikkeld. Maar het is wel heel handig voor de herkenbaarheid. Onbegrijpelijk eigenlijk dat het niet al lang is gebeurd.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bestuurder,directeur,van der vorm,zegveld
Afscheid Larissa Zegveld

Onze algemeen directeur Larissa Zegveld verlaat na 4 jaar Wigo4it.

lees meer