Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Gildemeesters doen inspiratie op voor kennisdeling

Gildemeesters van Wigo4it en de MT leden die hun sponsor zijn, deden dinsdagmiddag 10 mei inspiratie op. Martijn Schraag, manager Onwikkeling, had een sessie voorbereid waarbij Gijs in ’t Veld (CTO Motion 10) en Willen de Fiouw (partner van VisionWorks Ordina) voorbeelden gaven van kennisdeling en -borging in hun dagelijkse praktijk. Het doel van de middag was dat om inspiratie en voorbeelden op te doen om onze gildes verder vorm te geven.

Warm bad

Roel Geers, Directeur van Wigo4it, trapte de middag af met een korte terugblik in de geschiedenis. In de Middeleeuwen zijn gildes ontstaan om het ambacht te bewaken en vervolmaken. Via de gildes werd het vak verrijkt en doorgegeven. Bij Wigo4it is kennismanagement en kennisborging erg belangrijk. Roel: "Wij hebben ook een ‘ambacht’. Binnen het ICT vak verwerf je kennis, deel je kennis en draag je het weer uit." Wigo4it heeft gildes die dwars op de teams staan. Ze zorgen voor verbinding. Roel: "Als we gildes op de goede manier inrichten, dan word je als organisatie krachtiger. Iedereen kan dan gebruik maken van de kennis die er in zo'n gilde is. Voor nieuwe medewerkers stap je bij Wigo4it zo in een warm bad." Roel sloot af met de filosofie van ‘Ubuntu’. "Deze filosofie draait erom dat je open staat voor anderen, je niet bedreigd voelt door het kunnen van anderen omdat je genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat je onderdeel bent van een groter geheel."

Kennisdeling in het DNA

Gijs in 't Veld was de eerste spreker, hij deelde als CTO zijn ervaringen met communities. Deze virtuele ontmoetingsplekken zijn vergelijkbaar met gildes. Motion10 heeft zeven communities: Architecture, Development en Business Intelligence. De communities zijn van, voor én door de consultants van het bedrijf. Onderling zorgen zij voor kruisbestuiving. Elke community heeft een ‘lead’ (bij gildes heet dat meester). De leads bepalen de missie, visie en strategie van de community en faciliteren waar nodig. Ook hebben zij afstemming met de manager. Gijs: "Alles is op vrijwillige basis. We belonen mensen voor actieve bijdragen door ze bijvoorbeeld voorrang te geven bij het bezoeken van buitenlandse congressen." Gijs geeft aan dat er continu aandacht nodig is om de communities levendig te houden. "Zorg dat kennisdeling in het DNA van mensen geborgd is en blijft. En je moet blijven uitleggen hoe het allemaal werkt. Ook het goede voorbeeld geven door managers is belangrijk", benadrukte hij.

Zelf organiserend vermogen

De tweede spreker van de middag was Willem de Fiouw, partner van VisionWorks Ordina. Hij vertelde zijn verhaal over een nieuwe structuur die hij in 2015 bij VisionWorks heeft geïmplementeerd. Deze structuur gaat uit van een Agile manier van werken. De organisatie heeft verschillende groepen en niveaus genaamd: ‘squads’, ‘gildes’ en ‘chapters’.

Willem benadrukte het zelf organiserend vermogen van zijn organisatie. Willem: "Bij VisionWorks hebben we geen managers meer. Er zijn wel zogeheten Principals. Die zijn verantwoordelijk voor een gilde. Ze zijn ook sparringspartners op inhoud." Bij de verandering naar de nieuwe structuur hebben mensen kunnen kiezen in welk gilde ze wilden zitten.

Aan de slag

De gildemeesters hadden na het horen van de verhalen zelf een goede discussie over zelfredzaamheid van de gildes, vrijheid om keuzes te maken, standaardisatie en kaders. Onze gildes worden ondersteund door Sharepoint. Er een co-creatie ingezet om het platform in te richten.

Deze middag was bedoeld ter inspiratie, binnenkort wordt er een manifest opgesteld met de uitgangspunten en gaan de gildemeesters met elkaar in gesprek over het verder uitwerken van hun eigen Wigo4it gildes.

 

terug naar overzicht