Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: privacy

Gemeenten en Wigo4it tekenen nieuwe verwerkersovereenkomsten

ondertekening

Hoe beschermen de G4 en Wigo4it persoonsgegevens? Hoe is de privacy van burgers gewaarborgd? Gemeenten en Wigo4it hebben goede afspraken over het verwerken van persoonsgegevens door Wigo4it. Vrijdag tekenden zij hiervoor nieuwe verwerkersovereenkomsten volgens de vereisten van de AVG.

Er waren al bewerkersovereenkomsten. Deze zijn nu aangepast aan de nieuwe Europese wet. De overeenkomst gaat onder andere in op afspraken over de verwerking van persoonsgegevens; betrouwbaarheidseisen en beveiliging; beveiligingsincidenten en datalekken en de doorgifte van persoonsgegevens.

Bij de vier grote gemeenten en Wigo4it werken we veel met persoonsgegevens, zoals algemene persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) en gegevens die gaan over inkomen en werk. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen. Deze nieuwe verwerkersovereenkomsten zijn onderdeel van een brede AVG aanpak van de G4 en Wigo4it. Samen zijn we op weg naar een nog betere bescherming van de privacy van burgers.

 

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: cloud,cloud computing,informatiebeveiliging,privacy
Veilige cloud

Het is niet bepaald een licht zomeronderwerp, maar desondanks meer dan belangrijk genoeg om er aandacht aan te besteden. Ik heb het over cloud computing, wat kort gezegd inhoudt dat allerlei IT-diensten, van servers tot databases, via internet worden verleend.

lees meer
Tags: burger centraal,data,gegevensuitwisseling,privacy
Artikel Op naar een andere mindset over gegevensdeling

Het wordt tijd voor een andere mindset als het gaat over eigendom en beheer van gegevens. Alleen dan kunnen we de overheidsdienstverlening verbeteren en de burger echt centraal stellen, schrijft Maurits Gortemaker in een artikel op de website van iBestuur.

lees meer
Tags: burger centraal,digitalisering,gegevensuitwisseling,privacy,samenwerking
Het ongemakkelijke gevoel van Cheers

In haar blog op iBestuur pleit Larissa Zegveld, algemeen directeur Wigo4it, voor meer maatwerk in de uitvoering.

lees meer