Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Geautomatiseerd testen

Wigo4it maakt met het automatiseren van de regressietest een nieuwe stap in het ontwikkelproces. Dit jaar is onze releasefrequentie verhoogd van 5 naar 11 keer per jaar. Om dat goed uit te voeren is de scrummethode geïmplementeerd en vond vorige week de demo plaats van de geautomatiseerde regressietest.

Sinds Wigo4it is overgegaan op de scrumwerkwijze zijn ontwerp, bouw en testen van de software geïntegreerd in multidisciplinaire scrumteams. Hierdoor lopen deze processen parallel aan elkaar in plaats van opeenvolgend. Software wordt in kleinere pakketjes, op een iteratieve wijze ontwikkeld en klaargezet. Zo kunnen we sneller en vaker releasen.

Dit heeft veel voordelen, maar betekent ook dat testers bepaalde tests niet 5 keer, maar 11 keer moeten uitvoeren voordat functionaliteiten aan de klant worden aangeboden. Een van die tests is de regressietest. Deze is groot in omvang en test de volledige applicatie. Het automatiseren van deze test levert dus veel tijdwinst op. Testers krijgen zo meer hun handen vrij om handmatig, specifieke tests uit te voeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Het doel is om uiteindelijk volledig op een agile wijze te testen. Agile testen kenmerkt zich door het voorkomen van bugs, in plaats van het opsporen ervan. Bij de traditionele testmethode wordt eerst de applicatie (o.a. door middel van de regressietest), handmatig en in zijn geheel getest. Als daaruit blijkt dat er een fout is gevonden, is het nog niet duidelijk waar dat aan ligt. Vervolgens wordt ingezoomd op een specifieker onderdeel en net zolang gezocht in de code totdat de fout is opgespoord.

Direct feedback

Bij de agile wijze is het juist omgekeerd, daar ligt de nadruk op het direct testen van het kleinste onderdeel van de applicatie. Iedere keer dat er een stuk code moet worden gemaakt, wordt éérst de Unit test geschreven en daarna pas de code. Deze manier van ontwikkelen wordt ook wel Test Driven Development (TDD) genoemd. Hiermee weet een ontwikkelaar direct of hetgeen hij heeft gemaakt ook klopt. Vervolgens kan automatisch op functionaliteit worden getest en tot slot de user interface.

 

Door automatisch te testen sporen we in het voortraject al veel bevindingen op en kunnen we sneller releasen en de kwaliteit verhogen. Zowel van het product als van onze testers.

terug naar overzicht