Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

G4 en Wigo4it brengen WWB in kaart

Begin november bood staatsecretaris Jette Klijnsma het wetsvoorstel Wet Werk en Bijstand Maatregelen (WWB) aan bij de Tweede Kamer. Deze maatregel betekent niet aleen een wijziging in de wet, maar ook een aanpassing in het ICT systeem 'Socrates' dat Wigo4it de vier steden (G4) aanbiedt. Wat houdt deze wijziging in en hoe pakken we dit samen met de G4 aan? Lees in dit artikel meer over deze ambitieuze doelstelling.

Als eerste wordt de impact van het wetsvoorstel in kaart gebracht. Daarmee onderzoeken we wat de maatregel precies betekent voor de ICT van de sociale diensten. Zo wordt duideljik wat we vóór de invoering op 1 juli 2014 moeten wijzigen.

Het meest duurzaam is wanneer de vier steden, waar mogelijk, gelijkheid en harmonisatie brengen in de uitvoering. Een ambitieus streven dat bij de voorbereidingen op veel draagvlak kon rekenen.

Wijziging op 9 punten
De essentie van het wetsvoorstel is - op hoofdlijnen- terug te brengen naar 9 elementen:

1. Kostendelersnorm
2. Alleenstaande ouders
3. Toeslagen en verlagingen
4. Tegenprestatie
5. Zoektermijn
6. Maatregelenbeleid
7. Verplichtingen
8. Bijzondere bijstand
9. Langdurigheidstoeslag.

 

Impactanalyse
De projectgroep, waarin leden van de G4 en Wigo4it zijn vertegenwoordigd, zijn nu een aantal keer bij elkaar geweest. De projectleiders van elke gemeente hebben de impact op beleid, proces, opleiding, ICT en implementatie in beeld gebracht. Zodra de analyse en afstemming van de inhoud voldoende klaar is, start het ICT-spoor.

De aanpassingen aan, of in Socrates worden in één van de scrumteams van Wigo4it gerealiseerd.

We houden je op de hoogte over de ervaringen en de voortgang.

terug naar overzicht