Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitaal ontmoetingsplein,digitalisering,innovatie

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief!

Zet de burger centraal

Met deze oproep aan de overheid start het essay dat Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it) en Eelke Horselenberg (Adviseur VNG) hebben geschreven. “De overheid loopt nog sterk achter in de digitale wereld, het is tijd voor een omslag”. Lees een samenvatting van de inhoud hieronder en download het essay.

Digitalisering beloofde ons veel maar niet alle beloften kwamen uit. Het essay 'Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief', opgesteld door Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it) en Eelke Horselenberg (Adviseur VNG) bespreekt de rol van de overheid in dat proces. Beide schrijvers met stevige ervaring binnen de overheid en kennis van digitalisering, schuwen daarbij niet de kritische noot.

"In de digitale wereld is de overheid zoekende naar haar rol. Te lang dacht zij dat het zo’n vaart niet zou lopen. Daardoor zijn innovatieve ontwikkelingen te laat op gang gekomen en is kennis niet up-to-date. Regelreflex, poldermodel en risicomijding staan echte innovaties in de weg."

Fieldlabs

Het essay blijft niet bij een beschouwing van wat beter kan, ze geven ook een richting aan voor een oplossing. Zo adviseren ze onder andere om binnen de overheid meer een Field Lab-achtige aanpak in te zetten. Fieldlabs zijn proeftuin-innovatieomgevingen waarin verschillende mensen en organisaties experimenteren om tot oplossingen te komen. Een van de voordelen van deze aanpak is dat je met een werkend prototype onder de arm draagvlak kan ophalen voor de uitwerking. Veel gemeenten hebben behoefte aan een digitale inhaalslag. De schrijvers van dit essay zien daarvoor een belangrijke voorwaarde:

"Dat kan alleen als er een duidelijk focus is waarop die digitalisering zich voornamelijk moet richten. Wat opvalt is dat de aandacht veel uitgaat naar techniek en digitale knooppunten. In plaats daarvan zouden de vragen en behoeften van de samenleving als uitgangspunt genomen moeten worden. En juist door de samenleving als uitgangspunt te nemen, kom je tot innovatieve oplossingen."

Bundelen tot een geheel

De schrijvers van dit essay roepen de overheid op om meer gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden die digitalisering ons biedt. En wellicht nog belangrijker, het bundelen van diensten en organisaties tot één geheel. Zij doen een pleidooi voor een Ontmoetingsplein waarbij de burger centraal staat en waar overheid, burgers en de markt gezamenlijk hun bijdragen leveren, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en domein. Ze benadrukken het belang tot innovatie vanuit democratie en maatschappelijke waarde en sociaal rendement met de samenleving als uitgangspunt.

Het Ontmoetingsplein

Het Ontmoetingsplein is een plein waar mensen met sociale, welzijns- en medische vraagstukken terecht kunnen, zowel voor hun vragen aan de overheid als aan elkaar en aan marktpartijen en zorgaanbieders.

"Waaraan volgens ons echter vooral behoefte is, is een initiatief waarin alle aspecten samen komen. De kern van het essay zit hem in het feit dat de vernieuwing niet zit in het digitale. De vernieuwing zit wél in het verbinden van de diverse actoren als overheid, samenleving en markt bij het beantwoorden van jouw hulpvraag.

En voordat we met elkaar starten om te bepalen wie de baas zou moeten zijn van een dergelijk plein, geeft het essay ons daarop alvast een antwoord.

Het eigenaarschap moet gedeeld moet zijn, dus zowel markt als samenleving als overheid. Daarin moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, waarbij die van de overheid is om mee te gaan in het nieuwe tempo van digitalisering en te waken over ons recht op privacy.  Het helpt hier dan ook om de opgedane kennis onderling te verbinden en te delen, zodat er meerwaarde ontstaat en zodat we voorkomen dat we gelijke innovaties naast elkaar laten ontstaan. Alleen dan kunnen we met elkaar een Ontmoetingsplein opzetten dat voorziet in de behoefte van alle burgers.  

Download het essay

Ben je benieuwd geworden naar de observaties en oplossingen? Wil je mee weten over digitalisering binnen de overhead en wat het gebrek aan echte innovatie voor gevolgen heef? Lees het gehele essay via de onderstaande download.

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief

Contact

Wil je doorpraten over dit essay, of heb je een vraag? Neem dan contact op via communicatie@wigo4it.nl.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitalisering,innovatie,nlapp,samenwerking,statushouders
NL-app voor statushouders is teamprestatie

Begin dit jaar werd de NLapp voor asielzoekers en statushouders gelanceerd in Amsterdam. Benne Holwerda kijkt in een interview voor iBestuur terug op dit ontwikkelproces.

lees meer
Tags: digitalisering,gebruiker centraal,informatiesamenleving,mens centraal
Blog: Digiminister

Tweede Kamer gaat onderzoek doen naar hoe de politiek meer vat kan krijgen op de zich in hoog tempo ontwikkelende digitale samenleving. Is dit een eerste stap in de richting van de benoeming van een minister van Technologie en Digitalisering?

lees meer
Tags: data,digitaal ontmoetingsplein,digital me,informatiebeveiliging
Digital Me

Je kunt natuurlijk je data, het nieuwe goud, weggeven aan de Googles en Facebooks van deze wereld. Laten we dat voor het gemak het Amerikaanse model noemen. Of je kunt ze toevertrouwen aan de staat, zoals in China. Bij beide voel ik mij ongemakkelijk. En daarin sta ik niet alleen.

lees meer