Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Eerste kamer neemt Participatiewet & Wet Maatregelen WWB aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli gestemd over de Participatiewet en de Wet Maatregelen WWB. Beide wetten zijn aangenomen. De wetten gaan in op 1 januari 2015. Wat betekent dit voor de G4 en Wigo4it? Twee projectmanagers leggen uit.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat meer mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen, maar wel kunnen werken, aan werk worden geholpen. De G4 en Wigo4it werken al maanden aan de voorbereidingen op deze wetswijziging. De aanname van deze wet is een belangrijke mijlpaal.

Verschillende scenario’s

Danny van der Meijden, projectmanager bij Wigo4it vertelt dat er in oktober, toen hij bij Wigo4it startte als projectmanager voor de Participatiewet, er nog veel onduidelijkheid was. Er waren toen nog verschillende scenario’s. Een daarvan was de mogelijkheid dat Wajongers voortaan onder de gemeenten zouden vallen. Later bleek dat deze groep toch bij het UWV zou blijven.

Jacqueline van Havelmonde en Danny van der Meijden

Op de foto: Jacqueline van Havelmonde en Danny van der Meijden

Update WWB

Voor het project WWB-maatregelen betekent het besluit van de Eerste kamer dat het project op alle onderdelen door kan. Projectmanager Jacqueline van Havelmonde: “Op alle elementen (zie elementenkaart) kunnen we door met de ICT realisatie. Tot nu toe hadden we vooral de focus op het element kostendelersnorm. Wat de ICT realisatie de komende tijd vooral kan beïnvloeden is de interne besluitvorming binnen de steden.”

Draagvlak ruime meerderheid

Danny is vol lof over Martin Andriessen, als voorzitter van stuurgroep Participatiewet. “Dankzij hem zijn we op juiste koers gebleven in deze omgeving met veel onduidelijkheid.” En nu de duidelijkheid er is kan het project door. “We kennen nu definitief het eindpunt. We kunnen gerichter werken en focussen.” Danny is ook blij met de ruime meerderheid waarmee de wet is aangenomen. “Draagvlak is belangrijk voor de gemeenten. Hierdoor is de kans op succesvol implementeren groter. Nu hard aan de slag!”

 

 

terug naar overzicht