Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: drempelvrij,geldmaat,standaardisatie,standaardisering,toegankelijkheid

Een terug- en vooruitblik op toegankelijkheid

koks en personeel aan het werk in een keuken

Als het gaat om (digitale) toegankelijkheid is een van de lastige punten dat medewerkers van organisaties en bedrijven vaak niet weten hoe zij in hun rol kunnen bijdragen. Volgens Larissa Zegveld moeten medewerkers standaard aan toegankelijkheid denken en zo ook werken. Daarbij kan het helpen om een kijkje ‘in de keuken’ van andere organisaties te nemen.

Negentien jaar geleden werd voor het eerst de Week van de Toegankelijkheid gehouden. Dat was hard nodig, vond de organisatie destijds, want ‘alleen als iedereen begrijpt waarom het gaat, wordt toegankelijkheid een vanzelfsprekende zaak.’ We zijn nu bijna twee decennia verder en in die tijd is zonder twijfel vooruitgang geboekt. Steeds meer organisaties en bedrijven zijn overtuigd van de noodzaak dat gebruikers – alle gebruikers – hun zaken via hun site moeiteloos moeten kunnen afhandelen. We zagen daar deze week mooie voorbeelden van.

De Geldmaat bijvoorbeeld, een bankenonafhankelijk geldautomatennetwerk, waarbij veel aandacht is besteed aan lettertype, lettergrootte en kleurgebruik zodat ook mensen met een functiebeperking ermee uit de voeten kunnen. Tegelijk, benadrukte, de algemeen directeur van Logius, Yvonne van der Brugge, in haar blog terecht dat toegankelijkheid niet alleen een ICT-of redactioneel vraagstuk is, maar om de inzet van de hele organisatie vraagt.

Mooi, die alom toegenomen aandacht voor toegankelijkheid, maar tegelijk blijkt uit de praktijk dat er nog veel te behalen is. Getuige bijvoorbeeld de blog deze week waarin een visueel beperkte man op luchtige toon de obstakels beschrijft waar hij tegenaan loopt in het dagelijks leven. Getuige ook twee recente onderzoeken waaruit blijkt dat slechts 23 procent van de homepagina’s van gemeenten toegankelijk is en dat maar 30 websites van de overheid voldoen aan het waarmerk Drempelvrij. Er is dus genoeg werk aan de winkel.

Onze digitale infrastructuur moet standaard toegankelijk zijn voor iedereen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie. Wanneer een overheidsorganisatie een grote aanbesteding doet zijn ze verplicht om de afspraken (standaarden) op die lijst uit te vragen. Denk aan digitale beveiliging, uniformiteit en natuurlijk ook toegankelijkheid van websites en apps. Een voorbeeld dat navolging verdient is de overzichtelijke, eenvoudige app van de Belastingdienst. Zo zie ik ze graag en zou ik er graag meer van zien.

We merken dat een van de lastige punten is dat medewerkers van organisaties en bedrijven niet weten hoe zij in hun rol kunnen bijdragen aan toegankelijkheid. Medewerkers moeten standaard aan toegankelijkheid denken en zo ook werken. Het kan helpen om een kijkje ‘in de keuken’ van andere organisaties te nemen, bijvoorbeeld door een workshop te volgen.

(Dit is een blog van Algemeen directeur Larissa Zegveld dat is verschenen op iBestuur online.)

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: ux-design,data,gebruiker centraal,toegankelijkheid,ux
Blog Bouwen mét burgers

Data-gedreven UX verbetert onze dienstverlening, stelt Larissa Zegveld in haar blog.

lees meer
Tags: leesvaardigheid,standaardisering,toegankelijkheid,ux
Samen aan de slag voor een inclusieve, toegankelijke overheid

Dat de ‘Week van de Toegankelijkheid’ geen overbodig luxe is, blijkt uit de cijfers. In Nederland zijn er circa vier (!) miljoen mensen onvoldoende digitaal vaardig. Tijd voor actie, vindt Larissa Zegveld, voorzitter van Forum Standaardisatie. en algemeen directeur bij Wigo4it.

lees meer
Tags: ux-design,gebruiker centraal,toegankelijkheid,ux
Digitale kloof overbruggen voor burgers met een beperking

Een toegankelijk online ontwerp is nodig om te zorgen dat burgers, ook burgers met een beperking, de klantreis in de wereld van werk en inkomen soepel en probleemloos afleggen. Lees het interview met Rutger Rek, toegankelijkheidsexpert bij Wigo4it.

lees meer