Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates

Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

ontwikkelaar-andrew

DIT IS WIGO4IT

Het verhaal van Andrew

Wigo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

Vertel eens iets over jezelf…

"Ik ben 58 jaar en ik werk sinds de start bij Wigo4it, nu dus alweer een jaar of twaalf. Daarvoor werkte ik negen jaar voor de gemeente Den Haag: vijf jaar als inkomensconsulent en 4 jaar als Jongerenconsulent Werk. Daarna werkte ik er zes jaar voor de IT-afdeling. Nu werk ik dus als ontwikkelaar bij de afdeling Ontwikkeling van Wigo4it."

Hoe ben je bij Wigo4it terechtgekomen?

"Eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Al sinds 1996 ben ik in Den Haag betrokken geweest bij de ontwikkeling van Socrates I, het backoffice-systeem voor het aanvragen en verstrekken van bijstandsuitkeringen en armoedevoorzieningen. De IT-afdeling van de gemeente Den Haag zocht mensen die de wensen van de werkvloer konden vertalen naar eisen voor dat systeem. Met mijn ervaring van de praktijk als inkomensconsulent kon ik daar goed aan beantwoorden. Toen de IT-afdeling in Den Haag werd overgenomen door Wigo4it ben ik overgestapt."

’Ik wil mijn werk doen voor mijn collega’s van de G4’

Hoe werk jij samen met de gemeenten?

"We hebben open contact. Ik schakel dagelijks met functioneel beheerders bij de gemeenten, ze kunnen ons gewoon bellen. Dat gaat eigenlijk heel informeel. Ik beschouw ze als mijn collega’s. Meestal zijn het ook dezelfde personen als die waarmee ik samenwerkte toen ik nog bij de gemeente Den Haag werkte. Dat is voor mij geen verschil. Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat de inkomensconsulent zo min mogelijk tijd kwijt moet zijn aan het aanvragen en het beheren van bijstand en andere voorzieningen. Daardoor moet hij juist meer tijd hebben om aan burgers, onze eindklanten, te besteden."

Hoe ziet jouw werkdag er uit?

"Elke dag bekijk ik of er vragen over de werking van Socrates zijn binnengekomen van de beheerders. We werken op een agile manier: we registeren wijzigingsverzoeken die van de gemeenten komen, we scherpen die aan en zetten ze op de sprintplanning. Vervolgens ga ik aan de slag met de items die op mijn naam staan in de backlog. Dan kan ik aan de slag met het programmeren hiervan en lever ik het werk op aan de beheerders en vraag ik om hun feedback."

Welke ontwikkelingen zie jij?

"Gemeenten zetten de burger meer centraal, die moet dan ook meer zelf gaan doen. Dat zorgt voor een verschuiving in mijn werk. We zullen nu ook onze eindklant moeten vragen naar zijn wensen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Via de beheerders komen ook de gebruikersverhalen van die gebruikersgroep bij ons terecht. Ik merk daarnaast dat het steeds moeilijker is om geschikte IT-collega’s te vinden die het systeem nog beter willen maken. Tegelijkertijd blijkt ook dat Wigo4it’ers goed in de markt liggen en gewild zijn bij commerciële organisaties. We worden verleid met mooie aanbiedingen, maar daar heb ik geen interesse in. Ik wil met mijn werk bijdragen aan de publieke zaak. In mijn geval zijn dat dus mijn collega’s van de vier grote gemeenten."

Meer over Wigo4it


terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein werk,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein
Op zoek naar de heilige graal

Wigo4it volgt de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband i4Sociaal op de voet, oa de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Wigo4it werkt met de G4 ook aan oplossingen. Product-relatiemanager John Dieleman over de pilot in Enschede: "Het doel verbindt, en leidt wellicht tot een complementaire oplossing."

lees meer
Tags: domein werk,gebruiker centraal,gemeentelijke dienstverlening ,gemeentelijke samenwerking
App biedt zekerheid bij inkomensverrekening in de bijstand

Wigo4it was samen met de G4 al lange tijd bezig met het onderwerp parttime werken in de bijstand en inkomensverrekening. Sorayda Mora, product owner inkomen bij Wigo4it: ‘Een onderwerp dat voor veel onzekerheid zorgde bij de uitkeringsgerechtigden omdat onduidelijk is wat de aanvulling zal zijn op de inkomsten aan het einde van de maand. De G4-directeuren inkomen wilden dolgraag een oplossing voor dit probleem. Een nieuwe app draagt hieraan bij.’

lees meer