Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Divosa benchmark

Één van de minder bekende zaken die Wigo4it sinds 2013 voor de G4 verzorgt is de Benchmark-rapportage aan Divosa / Stimulansz. Dit op basis van de al langer bestaande CBS-rapportages. Op basis van de Benchmark kan een gemeente inzicht krijgen in haar kerngetallen WWB (kosten & verloop) ten opzichte van de kerngetallen van andere gemeenten in Nederland. Zie bijgaande Persbericht op de site van Divosa:

Persbericht Divosa

Divosa Benchmark verspreidt zich als olievlek over het land vrijdag 28 maart 2014 | 08:37 uur | Nieuwsbericht
De Divosa Benchmark landkaart wordt in snel tempo ingekleurd. Steeds meer gemeenten vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in de kosten per WWB-klant en het aantal klanten dat uitstroomt naar werk, evenals het leren en ontmoeten van andere gemeenten en vergelijkbare organisaties. Onlangs hebben alle gemeenten in Friesland besloten om als gehele provincie en arbeidsmarktregio deel te nemen aan de Benchmark.

Regionale samenwerking

Ellen de Bruin, Sectormanager Werk & Inkomen van gemeente Leeuwarden en een van de initiatiefnemers, licht toe: "De samenwerking tussen de gemeenten in Friesland is al erg goed. Wanneer alle Friese gemeenten meedoen aan de Benchmark, is dat erg interessant voor de doorontwikkeling van onze regionale samenwerking. Met de Benchmark kunnen we nog effectiever werken. Bovendien sluit de Benchmark goed aan op ons idee dat je op basis van goede analyses een beter beleid kunt ontwikkelen. Hoe cliché het ook klinkt, maar meten is weten." Eerder al maakte de arbeidsmarktregio Haaglanden zijn deelname compleet, evenals Gorinchem en Drechtsteden.

Wilt u meer weten over de Divosa Benchmark? Kijk op www.divosa-benchmark.nl.

Overzicht aangesloten gemeenten en samenwerkingsverbanden

 

 

Overzicht per 21 maart 2014. Oranje gebieden zijn gemeenten en ISD'en die zich hebben aangesloten op de Divosa Benchmark.

Lees verder:

terug naar overzicht