Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,gegevensuitwisseling,gemeentelijke dienstverlening ,sociaal domein

Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten

Maurits-in-zijn-werkomgeving

DIT IS WIGO4IT

Het verhaal van Maurits

Wigo4it zorgt ervoor dat professionals bij de gemeenten hun werk goed kunnen doen en burgers snel weten waar ze aan toe zijn. We werken aan nieuwe vormen van dienstverlening, zoals via apps en webportalen. Maurits onderhoudt contact met de gemeenten en zorgt ervoor dat hun wensen goed geformuleerd en geprioriteerd worden. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

Nieuwe vormen van dienstverlening zorgen ervoor dat burgers zelf hun vragen kunnen beantwoorden en steeds meer zaken zelf kunnen regelen. "Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ons integrale burgerportaal voor Werk en Inkomen. Hierin kan de burger een uitkering aanvragen waarna meteen het proces van re-integratie wordt opgestart", vertelt Maurits. "Een ander goed voorbeeld is het ontwikkelen van apps, zoals de NLapp samen met de gemeente Amsterdam. Nlapp helpt asielzoekers en statushouders om hun weg te vinden in de grote hoeveelheid informatie, regels en afspraken van verschillende organisaties en instanties in Nederland."

Hoe ga je hierbij te werk?

"We starten altijd bij een écht probleem in de maatschappij, van échte mensen, waarvoor we een oplossing willen vinden. We moeten geen aannames doen. Allereerst nemen we ruim de tijd om de kern van het probleem boven water te krijgen. We betrekken gemeenten en burgers vanaf het eerste moment wanneer we onze gedachten aan het vormen zijn. We toetsen of het eerste idee dat we hebben een oplossing voor het probleem kan zijn, bijvoorbeeld op basis van prototypes. Als het idee levensvatbaar is, spreken we af waar het minimale product aan moet voldoen om van start te kunnen gaan. Dat basisproduct gaan we vervolgens maken, testen en opleveren. Op basis van reacties op de eerste versie, ontwikkelen we het product door."

Het begint bij échte problemen van échte mensen

Waar liggen de uitdagingen?

"Bij het ontwikkelen van ICT in het sociale domein heb je te maken met het gebruik van data van burgers. Er heerst een hardnekkig paradigma bij grote logge organisaties, zoals overheidsinstanties, dat de gegevens die zij over burgers opslaan, van hen zijn. Dat leidt tot conflicten wanneer organisaties gegevens met elkaar willen delen. Dat zit de ontwikkeling van nieuwe diensten in de weg. Het ontbreekt nog aan het denken vanuit de eigenaar van de gegevens, de burger. Uiteindelijk moet het ultieme doel zijn om de overheidsdienstverlening rond het leven van een burger te plooien. Denk vanuit mensen, niet vanuit instituten. Het is mooi om te zien dat de gedachten die ik hierover deel, inmiddels worden overgenomen binnen het sociaal domein."

Welke ontwikkelingen zie je?

"Wigo4it kan gemeenten helpen bij het verantwoord delen van gegevens. Hiervoor hebben we een gegevensmodel ontwikkeld dat een basis kan zijn om gegevens op een uniforme manier te delen. Wij zijn daarnaast als geen ander in staat om applicaties logisch met elkaar te verbinden en de kwaliteit ervan te bewaken. Wij kunnen vanuit onze expertise bijdragen aan een digitaal overheidsplatform waar burgers een vertrouwde en samenhangende dienstverlening ervaren."

Vertel eens iets over jezelf?

"Ik heb een bedrijfskundige achtergrond, met een specialisatie in verandermanagement. Als Lean Six Sigma Black Belt heb ik een hang naar cijfers en feiten. Sinds 2014 ben ik betrokken bij Wigo4it. Inmiddels ben ik sinds maart 2018 in dienst bij de afdeling Regie. Ik voel me aangetrokken tot organisaties met een maatschappelijk doel, zoals defensie en gemeenten. Ik vind het gaaf om in een wirwar van belangen een gezamenlijk toekomstbeeld te bereiken."

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: burger ,digitalisering,gemeentelijke dienstverlening
Lof der Traagheid

In het enkele jaren na de val van de Berlijnse muur verschenen boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) voorspelde de destijds nog onbekende schrijver Francis Fukuyama het einde...

lees meer
Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer