Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: digitalisering,informatiesamenleving

Inspiratie: De sociale dienst van de toekomst volgens Miguel Boerboom en Nicole Zwart

ontmoetingstoer-boerboom-zwart

"Het is voor het eerst dat we met een kabinet te maken hebben dat informatie breder ziet dan data", zegt Miguel Boerboom van de VNG. "En dat maakt het zoveel makkelijker de verbinding te zoeken", vult Nicole Zwart van het ministerie van binnenlandse zaken (BZK) aan. Niet voor niets vertellen de twee samen over de verschillende Agenda’s op het gebied van informatiesamenleving en digitale overheid die net voor de zomer aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Ze zien momentum voor gemeentelijke en landelijke overheden om samen op te trekken. Boerboom: "Publieke waarden staan veel prominenter op de agenda dan voorheen."

Zwart pleit voor het vooropstellen van innovatie: "We moeten als overheid veel beter gaan begrijpen wat techniek is. Alleen dan kunnen we mee met de markt." Daarnaast ziet ze mogelijkheden om meer met de markt samen te werken in plaats van de huidige situatie waarin de overheid vooral aanbesteedt. Op die manier kan met hulp van techniek een bijdrage worden geleverd aan diezelfde publieke waarden.

Automatisering, digitalisering en informatisering zijn de drie pijlers waar verschillende ministeries zich over buigen. Vaak wordt het systeem van de overheid centraal gesteld en worden de drie in deze volgorde doorlopen. Boerboom: "Maar steeds vaker wordt informatisering de eerste stap, dan digitalisering en als laatste automatisering. Dat past bij het centraal stellen van de mens."

"Neem armoede bij kinderen", stelt Boerboom. Het was in de jaren zeventig groot nieuws dat er in Nederland gezinnen onder de armoedegrens leefden. Een antwoord daarop was kinderbijslag voor alle kinderen. "Dat is het niet het soort oplossing dat nu bedacht zou worden, want de rol van informatie is heel anders geworden. Er is een stuk meer informatie voorhanden en daarmee kan veel meer vanuit de mens worden geredeneerd." Met andere woorden: maatwerk is mogelijk geworden. Maar het levert wel een heel nieuwe discussie op.

Want waar ligt de grens bij overheidsingrijpen? De waardendiscussie over de informatiesamenleving wordt steeds actiever gevoerd. Het is naast automatisering, digitalisering en informatisering de vierde pijler die volgens Boerboom en Zwart een steeds grotere rol gaat spelen. Zwart: "De focus ligt steeds meer op de samenlevingsverandering in plaats van op de veranderende dienstverlening."

Wordt vervolgd

In de rubriek 'De sociale dienst van de toekomst volgens ...' nodigt Wigo4it inspirerende sprekers uit om hun visie met een gemêleerd gezelschap uit de G4 te delen. Ellen Waaijer, productrelatiemanager, doet verslag. Lees ook de andere verhalen uit deze rubriek.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: CoronaMelder,digitalisering,klem tussen balie en beleid
Niet beter, maar anders

Waarom slaan we geen nieuwe weg in, in plaats van het bestaande wegennet te verbeteren?

lees meer
Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: burger ,digitalisering,gemeentelijke dienstverlening
Lof der Traagheid

In het enkele jaren na de val van de Berlijnse muur verschenen boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) voorspelde de destijds nog onbekende schrijver Francis Fukuyama het einde...

lees meer