Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitaal ontmoetingsplein,participatie,sociaal domein

De sociale dienst van de toekomst volgens Christien Bronda

Christien Bronda

Op dit moment neemt het aantal uitkeringsgerechtigden niet af. Dat vraagt van Wigo4it en haar samenwerkingspartners om met elkaar na te denken over hoe de sociale dienst van de toekomst eruit ziet. Wat betekent het voor de dienstverlening? En welke andere manieren zijn er om mensen aan werk te helpen? Daarover ging Christien Bronda (SZW) met Wigo4it in gesprek.

De overheid moet er ook een beetje voor mensen zijn

“Toeslagen zijn ramp nummer één.” Aan het woord is Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want een burger die gebruikmaakt van het sociale vangnet heeft niet te maken met één regeling, maar gemiddeld met wel veertien verschillende regelingen. Het toch moeten terugbetalen daarvan veroorzaakt 51 procent van de schulden: “Het gaat om 5,5 miljoen mensen; één op de vijf gezinnen.”

De oplossing daarvoor ligt niet landelijk, maar lokaal. Bronda vertelt dat er wordt proefgedraaid met regie uit handen geven aan de gemeente, dus het inhouden van bedragen in plaats van het uitbetalen van toeslagen. “Het blijkt dat mensen dan van de hel in de hemel terechtkomen.”

Afstand tot de burger

Het sluit aan bij het toekomstbeeld waar Wigo4it met anderen over nadenkt; De burger die op één ontmoetingsplein al zijn zaken kan regelen en, misschien nog wel belangrijker, ontzorgd wordt. Bronda vertelt bij Wigo4it over de doelen van haar ministerie voor de komende vier jaar. Ze geeft aan dat ze behoefte heeft aan een heel andere manier van mensen aan het werk helpen. Op dit moment neemt het aantal uitkeringsgerechtigden niet af. Het probleem is volgens Bronda een te grote afstand tot de burger. “We registreren niet wat mensen kunnen, maar wat mensen gedaan hebben. Dat klopt niet.” Ze geeft het voorbeeld van een vraag naar veertig chauffeurs. In theorie zouden er veertig kandidaten met een rijbewijs uit de systemen moeten rollen. In werkelijkheid komen alleen de mensen met chauffeurservaring naar boven. Dat kan beter, zegt Bronda.

De trend doorbreken

Maar het is zeker niet alleen Werk en Inkomen waar de focus de komende vier jaar op ligt. Het regeerakkoord legt de nadruk meer op de overheid als zorger, in tegenstelling tot de trend van de afgelopen jaren dat de burger het vooral zelf moest doen. “De overheid moet er ook een beetje voor mensen zijn. Dat was wat verdwenen.”

Bronda gebruikt de huidige stijging in berichten over verwarde mensen als voorbeeld om aan te geven dat de ingewikkeldheid van de maatschappij zijn tol eist van kwetsbare groepen: “Het probleem wordt niet groter, het valt nu alleen meer op. De samenleving komt op je af. Wanneer je een beperkt leervermogen hebt, komt dat extra hard binnen.”

Wordt vervolgd

In deze rubriek 'De sociale dienst van de toekomst volgens...' nodigt Wigo4it inspirerende sprekers en/of partners uit om hun visie te delen. Ellen Waaijer,
productrelatiemanager doet verslag. Lees binnenkort de andere verhalen uit deze rubriek.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: participatie,verbinding uitvoering en beleid
Nieuwe wetsregels in Participatiewet

Eind november stuurde Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) de Kamerbrief 'Stand van zaken Participatiewet in balans'. Daarin stelt zij meer dan 20 wetswijzigingen in de Participatiewet voor die de grootste problemen met de wet moeten oplossen. Wigo4it wetsanalist Manuel Snijders, heeft het rapport doorgenomen en een blog geschreven waarin hij een aantal opmerkelijke punten aanstipt: “Gevolg is meer maatwerk en flexibiliteit, hetgeen een verzwaring is voor beleid en de werkvloer. En ook voor de ICT.”. Lees het blog en de uitgebreidere analyse in dit bericht.

lees meer
Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: digitaal ontmoetingsplein,digital me
Naar een digitaal ontmoetingsplein

Maak kennis met Katja: een 28-jarige net gescheiden moeder van wie de WW-uitkering binnenkort eindigt.

lees meer