Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitaal ontmoetingsplein,participatie,sociaal domein

De sociale dienst van de toekomst volgens Christien Bronda

Christien Bronda

Op dit moment neemt het aantal uitkeringsgerechtigden niet af. Dat vraagt van Wigo4it en haar samenwerkingspartners om met elkaar na te denken over hoe de sociale dienst van de toekomst eruit ziet. Wat betekent het voor de dienstverlening? En welke andere manieren zijn er om mensen aan werk te helpen? Daarover ging Christien Bronda (SZW) met Wigo4it in gesprek.

De overheid moet er ook een beetje voor mensen zijn

“Toeslagen zijn ramp nummer één.” Aan het woord is Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Want een burger die gebruikmaakt van het sociale vangnet heeft niet te maken met één regeling, maar gemiddeld met wel veertien verschillende regelingen. Het toch moeten terugbetalen daarvan veroorzaakt 51 procent van de schulden: “Het gaat om 5,5 miljoen mensen; één op de vijf gezinnen.”

De oplossing daarvoor ligt niet landelijk, maar lokaal. Bronda vertelt dat er wordt proefgedraaid met regie uit handen geven aan de gemeente, dus het inhouden van bedragen in plaats van het uitbetalen van toeslagen. “Het blijkt dat mensen dan van de hel in de hemel terechtkomen.”

Afstand tot de burger

Het sluit aan bij het toekomstbeeld waar Wigo4it met anderen over nadenkt; De burger die op één ontmoetingsplein al zijn zaken kan regelen en, misschien nog wel belangrijker, ontzorgd wordt. Bronda vertelt bij Wigo4it over de doelen van haar ministerie voor de komende vier jaar. Ze geeft aan dat ze behoefte heeft aan een heel andere manier van mensen aan het werk helpen. Op dit moment neemt het aantal uitkeringsgerechtigden niet af. Het probleem is volgens Bronda een te grote afstand tot de burger. “We registreren niet wat mensen kunnen, maar wat mensen gedaan hebben. Dat klopt niet.” Ze geeft het voorbeeld van een vraag naar veertig chauffeurs. In theorie zouden er veertig kandidaten met een rijbewijs uit de systemen moeten rollen. In werkelijkheid komen alleen de mensen met chauffeurservaring naar boven. Dat kan beter, zegt Bronda.

De trend doorbreken

Maar het is zeker niet alleen Werk en Inkomen waar de focus de komende vier jaar op ligt. Het regeerakkoord legt de nadruk meer op de overheid als zorger, in tegenstelling tot de trend van de afgelopen jaren dat de burger het vooral zelf moest doen. “De overheid moet er ook een beetje voor mensen zijn. Dat was wat verdwenen.”

Bronda gebruikt de huidige stijging in berichten over verwarde mensen als voorbeeld om aan te geven dat de ingewikkeldheid van de maatschappij zijn tol eist van kwetsbare groepen: “Het probleem wordt niet groter, het valt nu alleen meer op. De samenleving komt op je af. Wanneer je een beperkt leervermogen hebt, komt dat extra hard binnen.”

Wordt vervolgd

In deze rubriek 'De sociale dienst van de toekomst volgens...' nodigt Wigo4it inspirerende sprekers en/of partners uit om hun visie te delen. Ellen Waaijer,
productrelatiemanager doet verslag. Lees binnenkort de andere verhalen uit deze rubriek.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: bijstand,domein inkomen,google design,sociaal domein,verbinding uitvoering en beleid
Pleister op de wonde

De tv-serie Schuldig gaf een onthutsend inkijkje in de wereld van toeslagen, incassobureaus en langs elkaar heen werkende overheidsinstanties. Zij maakte inzichtelijk hoe mensen met schulden nog dieper in de schulden geraken, niet omdat ze buitensporige uitgaven doen of anderszins onverantwoord met hun geld omgaan, maar domweg omdat ze hopeloos verstrikt raken in de wirwar aan regelingen en toeslagen.

lees meer
Tags: domein inkomen,gemeentelijke samenwerking,sociaal domein,socrates
Een gemeente is niet mijn klant maar mijn collega

Wgo4it kent de gemeenten waar ze mee (samen)werkt tot in de haarvaten. We zijn voortgekomen uit de gemeenten en wisselen op alle niveaus kennis en informatie met die gemeenten uit. Daar kan Andrew, ontwikkelaar bij Wigo4it, over meepraten. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer
Tags: data,digitaal ontmoetingsplein,digital me,informatiebeveiliging
Digital Me

Je kunt natuurlijk je data, het nieuwe goud, weggeven aan de Googles en Facebooks van deze wereld. Laten we dat voor het gemak het Amerikaanse model noemen. Of je kunt ze toevertrouwen aan de staat, zoals in China. Bij beide voel ik mij ongemakkelijk. En daarin sta ik niet alleen.

lees meer