Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: basisschool,evenement,Girlsday,ICT

Basisscholieren bezoeken Wigo4it tijdens Girlsday

basisscholieren en begeleiders poseren voor foto

Tijdens Girlsday op 11 april openden door heel Nederland bèta-, technische en ICT-bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Wigo4it deed voor het eerst ook mee en ontving 31 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool de Parkiet uit Den Haag.

Veel vrouwelijk bèta-/technisch en ICT-talent gaat verloren, vaak omdat meisjes onbekend zijn met bèta-, technische en ICT-beroepen en opleidingen. Het bezoek aan een bedrijf kan helpen de blik van meisjes op bèta, techniek en ICT te verbreden en hun loopbaankeuzes te beïnvloeden.

“Genderdiversiteit op de werkvloer wordt door mij en medewerkers van Wigo4it op prijs gesteld. Toch zit ik meestal aan tafel met mannen. Dat is momenteel inherent aan onze sector. Ik ben blij dat we door onze deelname aan Girlsday een steentje bij kunnen dragen om meer meisjes voor ICT te interesseren.”

- Larissa Zegveld, directeur Wigo4it


Wigo4it ontwikkelt al meer dan 10 jaar integrale ICT- oplossingen voor het aanvragen en verstrekken van uitkeringen, het begeleiden van mensen naar werk en het aanvragen en verstrekken van zorg. Toen juf Deborah van basisschool de Parkiet hoorde dat haar school door organisator VHTO was gekoppeld aan Wigo4it, vroeg zij zich direct af hoe Wigo4it hun werk op een boeiende manier kon duidelijk maken aan kinderen.


“We realiseerden ons dat dienstverlening van de overheid ver afstaat van de belevingswereld van jonge kinderen. Ook een begrip als ‘ICT’ zegt hen weinig, maar het is wel iets waar ze in hun dagelijkse leven veel mee in aanraking komen. Door op een lichtzinnige manier met onderwerpen uit hun wereld aan de slag te gaan en hen mee te nemen in de wereld achter de applicaties die ze gebruiken, konden we een brug slaan naar ons werkveld en ICT.”

- Stefan Bakker, communicatieadviseur Wigo4it


Bij ontvangst op kantoor kregen de meisjes allemaal een pasje met hun naam erop en een korte uitleg over de beveiliging van ons gebouw. Ze kregen ook een moment te genieten van het uitzicht op Den Haag alvorens werd gestart met een ICT quiz.

Bij sommige vragen uit de quiz konden de meisjes extra punten scoren via een speurtocht op ons kantoor. Zo werd gevraagd te speuren naar verschillende telefoons en computers, waarvan wij enkele antieke exemplaren tentoonstellen. Om de objecten te vinden mochten ze hulp vragen aan medewerkers, maar dan wel alleen aan vrouwen. Bij Wigo4it werken meer vrouwen dan gemiddeld in de ICT sector. Één meisje besloot tijdens het speuren spontaan dat ze een selfie wilde maken met de oudste en jongste vrouwelijke medewerker. Zo brachten de bezoekende scholieren een leuke afwisseling op de dagelijkse gang van zaken op kantoor.

Na afloop van de quiz stonden er bescheiden cadeautjes klaar voor alle meisjes om mee naar huis te nemen. Bij Wigo4it hopen we dat de scholieren een positieve indruk hebben gekregen van ICT en werken op een kantoor. Girlsday maakte ook dat wij op een andere manier nadachten over ons werk. Zo was het voor alle betrokkenen een leerzame dag.

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: diversiteit,Girlsday,ICT
Hoe gemengder, hoe beter.

Als het gaat over inclusiviteit op de arbeidsmarkt kom je al snel uit bij de vraag waarom er toch zo weinig vrouwen werkzaam zijn in de ICT-sector.

lees meer
Tags: ICT,regelgeving,regelingen,wajong
Blog Is het de minister bekend…

Veel regelingen zijn niet goed op elkaar afgestemd, waardoor één persoon met meer dan twintig inkomensregelingen te maken kan krijgen.

lees meer
Tags: beheer,cloud,ICT
Beheer is nu echt 24/7 nodig

Dian, teammanager Technisch beheer bij Wigo4it, zorgt er met zijn team van systeembeheerders voor dat alles blijft draaien zoals het hoort. We vroegen hem naar zijn Wigo4it-verhaal.

lees meer