Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Voorzitter Bas van Delden kijkt terug én vooruit

Bas van Delden, directeur Werk & Inkomen in Amsterdam, is ruim een jaar bestuurslid van Wigo4it en sinds begin 2015 voorzitter. Hij kijkt terug op een belangrijk jaar, maar vooral vooruit. “We hebben écht een hele fraaie opdracht voor onszelf.” 

Samenwerking gaat steeds beter 

We spreken Van Delden op 20 februari, na de maandelijkse bestuursvergadering. “Het was een goede vergadering in een prima sfeer. We hebben bijvoorbeeld de schets van een nieuwe governance bekeken. Wij zijn daar erg enthousiast over. Op hoofdlijnen: het DUO (Directeuren Uitvoering Overleg) wordt nog belangrijker. We maken zo een nog betere verbinding met de uitvoering. De directeuren Uitvoering krijgen een centrale rol in de aansturing, de besturing en innovatie.” Het is een stap in de verdere professionalisering van Wigo4it en de samenwerking met de G4. Met als doel een eenvoudigere, overzichtelijkere en effectievere besturing. “We zijn goed bezig”, observeert de Amsterdammer. “Vorig jaar wilden we een grote innovatiesprong maken en dat hebben we niet gedaan. Achteraf is dat goed geweest. Als we hadden doorgezet, hadden we teveel risico genomen. Een goede, maar moeilijke beslissing. En het heeft ons nader tot elkaar gebracht, rond de vraag ‘hoe gaan we wel slagen?’”

Beter in kleine stapjes innoveren

Ook al zijn er verschillen tussen de G4, de doelen zijn gelijk, vindt Van Delden: “Ik zeg altijd dat wij niet alleen ICT doen, maar vooral ook dienstverlening. Dáár doen we het voor, om aan de voorkant onze klanten te helpen en daarachter de uitvoering bij de gemeenten te bedienen. Vorig jaar hebben we met het stopzetten van de aanbesteding geleerd, dat we onze verander- en innovatiestrategie veel beter in kleine stapjes kunnen doen, samen met de uitvoering in de gemeente. Ook leerden we dat de 5 partijen – de gemeenten en Wigo4it – elk thuis nog veel te doen hebben om verbeteringen te kunnen laten landen. Bijvoorbeeld of je klaar bent voor het digitaliseren van je processen en klantenportals, of de aansluiting naar je interne achterliggende systemen… Dat zijn zaken waar we nu veel scherper naar kijken.”

Bevorderen, stimuleren en bewaken 

Bij betrokkenen in de G4 en Wigo4it bemerkt Van Delden veel positieve energie. “Ik zie veel plezier en enthousiasme. Ik ga altijd graag naar Wigo4it toe en kom er met plezier vandaan. Ik vind het mooi te zien hoe mensen die al heel lang in het sociale domein werken, samen met jongere collega’s hard werken aan het verbeteren van onze systemen. De manier waarop zij mij feedback geven over hoe zij zaken zien, ideeën geven hoe ’t beter kan. Dat is aangenaam.” Hoe ziet hij zijn rol als voorzitter? “Om te beginnen is mijn taak om de samenwerking te bevorderen, te stimuleren en te bewaken. Daarnaast ben ik gefocust of alle afspraken die we maken helder zijn. Hebben we hetzelfde voor ogen, is het uitvoerbaar, is iedereen het er mee eens? Dat bevordert de kwaliteit van de besluitvorming. Ten derde probeer ik dingen los te trekken die zijn blijven liggen, bijvoorbeeld de Adviesraad weer nieuw leven in te blazen. Het is belangrijk dat die Raad weer begint, om de verbinding van buiten naar binnen te maken.”

Tastbare resultaten 

Het komend jaar ziet Van Delden met optimisme tegemoet. “Wat mijn doelen zijn? Een heldere marsroute en strategie bepalen en goede communicatie tussen bestuurders en directie bevorderen zodat de professionals hun werk goed kunnen doen. Onze rol daarbij als bestuurders – wij zijn geen ICT’ers – is helder maken wat het doel is, en de randvoorwaarden creëren. Intussen moeten we bouwen aan vertrouwen bij onze achterban door tastbare resultaten te laten zien. Dus in de zomer een deel Inkomen opleveren en in het najaar een deel Werk.” “Dat alles bij elkaar, is een hele fraaie opdracht die we onszelf hebben gegeven. Die opdracht is niet makkelijk: de reguliere systemen laten draaien, de reguliere verbeteringen daarvan én daarnaast doorinnoveren. We staan dus aan de vooravond van een grote stap. Het betekent hard werken en veel leren. En dan is het lekker als iedereen zich thuis voelt.”

Foto: kennismakingslunch op 29 januari 2015 met Bas bij Wigo4it.

 

terug naar overzicht