Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

iVeiligheidsapp creeert bewustzijn over dataveiligheid

De Taskforce BID heeft gister de iVeiligheidsapp voor smartphone en tablet gelanceerd. Omdat overheden steeds meer digitaal werken en daarbij belangrijke gegevens digitaal uitwisselen, is het belangrijk dat overheden zorgvuldig met deze gegevens omgaan en de eventuele risico’s op informatieveiligheidsvlak goed in beeld hebben. De overheidssystemen moeten veilig zijn en weerstand kunnen bieden aan pogingen tot misbruik en aanvallen van binnen en buiten. De iVeiligheidsapp biedt bestuurders, topmanagers en medewerkers concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen over informatieveiligheid.

Als Wigo4it zijn we de verbindende factor tussen de G4. We delen veel kennis over informatiebeveiliging. Niet alleen bij Wigo4it en de G4, maar ook bij onze samenwerking- en ketenpartners UWV, BKWI etc.

Albert Bik, security officer bij Wigo4it moedigt het initiatief en gebruik van de app aan. “Kijk naar zo'n incident zoals vandaag aan het licht kwam over de Bash-kwetsbaarheid. Wat ik merk is dat het bewustzijnsniveau over informatie-
beveiliging in de G4 stijgt, net als de wil om samen te werken. Het kennisniveau blijft daarin nog wel wat achter. Deze app maakt het onderwerp laagdrempelig en is hierdoor een hulpmiddel om bij het management of stakeholders bewustzijn te creëren.

Veel mensen denken dat informatiebeveiliging een technisch verhaal is, maar het heeft veel meer facetten denk aan wetgeving, privacy etc. Bewustzijn is een van de belangrijkste onderdelen. De vragen in de app helpen daar inzicht in te krijgen. Ik heb hem direct doorgestuurd naar een paar collega's!”

iBewustzijn Overheid

De iVeiligheidsapp van de Taskforce BID loopt vooruit op de campagne iBewustzijn Overheid van het ministerie van BZK. Met deze campagne wordt het thema informatieveiligheid extra belicht en worden de alertheid, kennis en vaardigheden op dit gebied verder vergroot. De campagne start 27 oktober, gelijktijdig met de campagneweek Alert Online, een samenwerkingscampagne tussen overheid, bedrijfsleven en de publieke sector om het bewustzijn op dit thema te vergroten.

De app is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Minister Plasterk van BZK heeft de Taskforce BID ingesteld om overheidsorganisaties, en specifiek bestuurders en topmanagers, bewust te maken van het belang van informatieveiligheid en hen instrumenten aan te reiken om de informatieveiligheid te verbeteren in hun organisatie.

Gratis downloaden

De iVeiligheidsapp is vanaf nu gratis te downloaden in de iOS Appstore en de Android Playstore.

Bron: website BID

 

terug naar overzicht