Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger ,burger centraal,gemeentelijke dienstverlening

Interview: "Alles moet draaien om betere dienstverlening voor mensen"

Sinds januari van dit jaar is Judith Duveen directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. Ook maakt zij sindsdien deel uit van het bestuur van Wigo4it. Een kennismaking: wat hoopt zij in het bestuur te bereiken? “Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners.”

Een ‘droomplek’, zo noemt Duveen haar functie als directeur Werk. “Niets emancipeert meer dan werk. Werken maakt zelfredzaam, leidt tot ontwikkeling en geeft je voldoening. Ik vind het dan ook een geweldig mooie opdracht om mensen te ondersteunen naar werk.” Dat naast haar nieuwe functie ook het bestuurslidmaatschap van Wigo4it bij haar taken kwam, sprak Duveen aan. “In mijn vorige functies zat er altijd een ict-component in mijn werkpakket. Ik ben dus bekend op dit terrein. Je ziet dat het altijd lastig is om ict’ers en de lijn goed met elkaar te verbinden. Dat komt door een verschil in taal, focus en cultuur. Maar het valt me op dat de betrokkenheid vanuit de G4 bij de ict-dienstverlening heel groot is.”

Samenwerking geen doel op zich

De meerwaarde van Wigo4it is goed zichtbaar voor Duveen: “Het belangrijkste is dat we de dienstverlening aan burgers zo efficiënt en goed mogelijk inrichten. Elf jaar geleden is besloten om het met de vier grote steden samen te doen. Je hebt tenslotte allemaal dezelfde taak. Dan werkt het om de kennis en middelen te bundelen en zo de verbetering inzetten. Maar samenwerking is geen doel op zich; alles draait om goede dienstverlening aan mensen.” Duveen ziet wel dat samenwerken tussen vier steden soms complex is. “Natuurlijk, elke gemeente heeft haar eigen belangen, cultuur, ideeën, beleidsregels en organisatiestructuur. Dat merk je wel. Maar bovenal zie ik dat het belang van de burger in alle steden centraal staat. Dat is het samenbindend element.”

Inwoners en medewerkers profiteren

“We zitten in een hoogconjunctuur, maar een deel van onze inwoners staat nog altijd aan de kant. Iedereen moet kunnen meedoen en alle kansen krijgen om te kunnen werken. Dat bereik je door een goede dienstverlening en ict maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.” Duveen merkt op dat dan niet alleen de inwoners, maar ook de medewerkers van de vier gemeenten profiteren van de digitaliseringsslag waar we in zitten. “Met goed werkende en eenvormige applicaties, waarin onze mensen alles kunnen vinden, dossiers kunnen overdragen en gegevens kunnen opslaan. Met een goede digitale dienstverlening voelen klanten zich gezien. Dat gaat zeker helpen om meer mensen mee te laten doen in de samenleving door participatie of werk.”

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,digitalisering
Op naar Nederland 2.0

Werk als overheid samen met experts, geïnteresseerde burgers en met bedrijven. Stap uit de ivoren toren. Wees transparant en handel op basis van vertrouwen

lees meer
Tags: burger ,digitalisering,gemeentelijke dienstverlening
Lof der Traagheid

In het enkele jaren na de val van de Berlijnse muur verschenen boek ‘Het einde van de geschiedenis en de laatste mens’ (1992) voorspelde de destijds nog onbekende schrijver Francis Fukuyama het einde...

lees meer
Tags: applicatiebeheer,burger centraal,edison,gebruiker centraal,gemeentelijke samenwerking
Kwetsbare burgers moeten op ons kunnen vertrouwen

Als Applicatiebeheerder bij Wigo4it zorg ik ervoor dat kwetsbare burgers onze applicaties probleemloos kunnen gebruiken.

lees meer