Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger ,burger centraal,gemeentelijke dienstverlening

"Alles moet draaien om betere dienstverlening voor mensen"

Sinds januari van dit jaar is Judith Duveen directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. Ook maakt zij sindsdien deel uit van het bestuur van Wigo4it. Een kennismaking: wat hoopt zij in het bestuur te bereiken? “Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners.”

Een ‘droomplek’, zo noemt Duveen haar functie als directeur Werk. “Niets emancipeert meer dan werk. Werken maakt zelfredzaam, leidt tot ontwikkeling en geeft je voldoening. Ik vind het dan ook een geweldig mooie opdracht om mensen te ondersteunen naar werk.” Dat naast haar nieuwe functie ook het bestuurslidmaatschap van Wigo4it bij haar taken kwam, sprak Duveen aan. “In mijn vorige functies zat er altijd een ict-component in mijn werkpakket. Ik ben dus bekend op dit terrein. Je ziet dat het altijd lastig is om ict’ers en de lijn goed met elkaar te verbinden. Dat komt door een verschil in taal, focus en cultuur. Maar het valt me op dat de betrokkenheid vanuit de G4 bij de ict-dienstverlening heel groot is.”

Samenwerking geen doel op zich

De meerwaarde van Wigo4it is goed zichtbaar voor Duveen: “Het belangrijkste is dat we de dienstverlening aan burgers zo efficiënt en goed mogelijk inrichten. Elf jaar geleden is besloten om het met de vier grote steden samen te doen. Je hebt tenslotte allemaal dezelfde taak. Dan werkt het om de kennis en middelen te bundelen en zo de verbetering inzetten. Maar samenwerking is geen doel op zich; alles draait om goede dienstverlening aan mensen.” Duveen ziet wel dat samenwerken tussen vier steden soms complex is. “Natuurlijk, elke gemeente heeft haar eigen belangen, cultuur, ideeën, beleidsregels en organisatiestructuur. Dat merk je wel. Maar bovenal zie ik dat het belang van de burger in alle steden centraal staat. Dat is het samenbindend element.”

Inwoners en medewerkers profiteren

“We zitten in een hoogconjunctuur, maar een deel van onze inwoners staat nog altijd aan de kant. Iedereen moet kunnen meedoen en alle kansen krijgen om te kunnen werken. Dat bereik je door een goede dienstverlening en ict maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit.” Duveen merkt op dat dan niet alleen de inwoners, maar ook de medewerkers van de vier gemeenten profiteren van de digitaliseringsslag waar we in zitten. “Met goed werkende en eenvormige applicaties, waarin onze mensen alles kunnen vinden, dossiers kunnen overdragen en gegevens kunnen opslaan. Met een goede digitale dienstverlening voelen klanten zich gezien. Dat gaat zeker helpen om meer mensen mee te laten doen in de samenleving door participatie of werk.”

terug naar overzicht
Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger ,burger centraal,veiligheid
Den Haag lanceert veilig wifi met publicroam

Als eerste gemeente biedt Den Haag de nieuwe wifi-dienst publicroam aan. Bezoekers van de Haagse Markt, de grootste warenmarkt van Nederland, kunnen vanaf 14 november gebruikmaken van veilig wifi.

lees meer
Tags: burger ,burger centraal,innovatie,ontmoetingsplein
Op weg naar een digitaal ontmoetingsplein

‘De burger is er niet mee gediend als iedereen in zijn eigen koker blijft zitten’ staat boven aan een artikel in iBestuur. Voor het artikel zijn onder andere Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it) en Benne Holwerda (adjunct directeur Wigo4it) geïnterviewd.

lees meer
Tags: Bestuur,burger ,mens centraal,ontmoetingsplein,samenwerking
We bouwen voort op 2017

"Het enige wat uiteindelijk telt is dat we producten opleveren waar de burger beter van wordt en waar de medewerker vrolijk van wordt".

lees meer