Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Aanbesteding van de markt gehaald

In november 2013 startte de eerste fase van een aanbesteding die gericht was op het moderniseren van de werkprocessen en het daarbij horende ICT landschap. De verwachting was dat dit gereed zou zijn in 2016. In de zomer van dit jaar heeft Wigo4it beoordeeld of de eerder gestelde eisen in deze aanbesteding passen bij de huidige werkelijkheid.

De nieuwe wetgeving en decentralisatie opgave in de vier grote steden hebben namelijk de hoogste prioriteit. Hierdoor bleek een zorgvuldige uitrol van de oorspronkelijke eisen en wensen vooralsnog niet te waarborgen. Dit leidt tot veel onzekerheden over de toekomstige uitvoerbaarheid en beheersbaarheid. Heroverwegen welke weg er moet worden ingeslagen was afgelopen zomer dan ook noodzakelijk. Die heroverweging was de opmaat tot dit besluit. Op donderdag 2 oktober 2014 is het besluit kenbaar gemaakt via TenderNed. 

Innovatie gaat door

De doelstellingen van het vernieuwingsprogramma waar de aanbesteding slechts één van de deelprojecten van is, blijven onverkort overeind. De uitvoering zal in 2015 wel meer op maat worden gemaakt naar de dan ontstane situatie. 

Voor informatie, neem contact op met Peter Rijken via:
peter.rijken@wigo4it.nl of 06 52 63 58 18.

 

 

terug naar overzicht