Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

3 tips voor een Scrum evaluatie

Bij Wigo4it werken we ongeveer een jaar volgens de Scrummethode. Een mooi moment om het proces en de aanpak ervan te evalueren. Manager Martijn Schraag (foto links) van Ontwikkeling deelt vanuit zijn ervaring de drie belangrijkste punten om rekening mee te houden.

1. Ken de situatie en kijk naar de cijfers

Een goede evaluatie start met een situatieanalyse. Bij Wigo4it volgen we de principes van continue verbeteren (LEAN). Het belangrijkste bij evalueren is dat je het hebt over de feiten. Daarvoor hebben wij alle verschillende stappen van het Scrum-proces in kaart gebracht. Zo weten we precies hoe de gehele keten er op dit moment voor staat.

2. Scrum niet alleen van Ontwikkeling

Een misverstand dat vaak voorkomt is de overtuiging dat Scrum van de afdeling Ontwikkeling is. Maar Scrum heeft juist betrekking op de gehele keten. Betrek dus zowel interne als externe stakeholders bij je evaluatie. Een evaluatie werkt pas echt als je ook buiten je eigen afdeling kijkt. Wij zijn daarom gestart met een overleg waarbij vertegenwoordigers vanuit de hele keten zijn aangesloten. Dat zorgt voor betrokkenheid en geeft de mogelijkheid om vragen of onduidelijkheden direct op te lossen. Sommige verbeterpunten die worden genoemd hebben direct betrekking op de afdeling Ontwikkeling, andere behoeven hervorming bij de G4 of in andere teams.

3. Zet klantwaarde centraal

De neiging bestaat om vooral te kijken naar output en de kwantitatieve resultaten. Maar die zeggen niet altijd iets over de waarde die we leveren voor de klant, de outcome. Business waarde ontstaat niet op het moment dat de afdeling Ontwikkeling het pakketje verstuurt, waarde ontstaat bij de eindklant. Ik heb liever dat één user-story een echte oplossing biedt, dan dat we er 10 afronden die niet de kern van het probleem raken. De kunst is wel dat je hetzelfde beeld hebt bij welke waarde er voor de klant gecreëerd wordt.

Na het evalueren volgt de verfijning om tot een aantal kernverbeteringen van het Scrum proces te komen. Die “lessons learned” delen we een volgende keer.

terug naar overzicht