Nieuws, Kennis en Visie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

2014 meer informatie delen

Intensiever samenwerken is hét credo binnen de overheid voor de komende jaren. Dat betekent dat we meer informatie met elkaar gaan delen. Wigo4it en de G4 doen dit sinds de oprichting intensief en hebben ook voor 2014 hun ambities op dat vlak stevig neergezet. Maar wat betekent informatiebeveiliging binnen de overheid precies? In het lustrum nummer van GOV magazine van Atos wordt er uitgebreid aandacht aan besteed. Zie hieronder een selectie van de favoriete artikelen uit het magazine, door security officer Albert Bik van Wigo4it.

Bewustzijn van digitale veiligheid
“De recente DDoS aanvallen op banken en overheidssites, maar ook de DigiNotar affaire, hebben inmiddels aangetoond dat ‘onze’ IT infrastructuur kwetsbaar is. Echter, zo blijkt uit de diverse interviews met ministers en bestuurders uit het veiligheidsdomein, voor velen is Cyber Crime een nog te weinig onderkende bedreiging. Dit terwijl Nederland geldt als een van die landen met de hoogste internetdichtheid, waardoor de samenleving en economie nog meer afhankelijk zijn van digitale systemen.”
Willem Beelen, Market Sales Director Atos Informatieveiligheid openbaar bestuur

Digitaal contact overheid en burgers
“Het belang van een veilige en beschikbare digitale overheid neemt in aanloop naar het jaar 2017 alleen maar toe. In het digitaal contact tussen overheid en burgers is de informatieveiligheid van cruciaal belang. Burgers moeten er ten alle tijden op kunnen vertrouwen dat de overheid alles, maar ook echt alles, in het werk stelt om hoogwaardige dienstverlening aan te blijven bieden.”
Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de digitale overheid 2017.

Gezamenlijke normen
“Normen zijn heel belangrijk en ook een gemeenschappelijk begrip van normen. En dat je ze nakomt. En dat je ze handhaaft. Maar het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat het fout kan gaan en dat je dan over herstelvermogen moet beschikken. Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) opgestart om expertise te delen én te ontwikkelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming.”
Ad Reuijl, Directeur CIP bij UWV.

Dit was slechts een selectie van quotes, lees de complete artikelen in het GOV magazine.


Informatiebeveiliging bij Wigo4it in 2014
“Waar we informatie delen, steken ook veiligheidsvraagstukken de kop op. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat interne informatie niet ongewenst op straat belandt? De ambitie van Wigo4it voor 2014 is om het informatiebeveiligingsbewustzijn te verhogen. Daarnaast willen we nog intensiever samenwerken met partners, zoals informatiemanagers bij de G4 en het UWV. Als er een incident plaatsvindt moeten we elkaar immers feilloos weten te vinden.”
Albert Bik, security officer Wigo4it.

Eerder bericht:

terug naar overzicht