Inkoopvoorwaarden

Wigo4it hanteert twee varianten als algemene inkoopvoorwaarden. De eerste variant: Algemene voorwaarden van Wigo4it voor ICT gerelateerde leveringen en diensten, is hieronder te downloaden via de button download. Deze is van toepassing voor alle ICT gerelateerde inkoop, zoals leveringen van hardware, onderhoud, software(ontwikkeling) en bijbehorende diensten.

Download

Inkoopvoorwaarden II

De tweede variant: Algemene voorwaarden van Wigo4it voor leveringen en diensten, is van toepassing op alle overige generieke opdrachten voor leveringen van goederen of niet ICT-gerelateerde overeenkomsten waarbij Wigo4it opdracht geeft tot het verrichten van diensten.

Download

Inkoopbeleid

Dit document beschrijft het kader en het beleid dat binnen Wigo4it van toepassing is op inkoop(-activiteiten) en aanbestedingen.

Download

Infographic Wigo4it