Aanvragen en verstrekken van inkomen

We ondersteunen de Participatiewet, Bijzondere Bijstand, IOAW/IOAZ (Uitkering oudere werklozen)

De burger vraagt online een uitkering aan. Dit kan in persoon bij de gemeenteprofessional, via de telefoon of met een aanvraagformulier in onze online applicatie. In dit aanvraagformulier valt 80% van de mensen al af door een slim vragenformulier. Zij komen überhaupt niet in aanmerking. Vervolgens wordt de aanvraag automatisch klaargezet voor de gemeenteprofessional met een code Rood, Oranje of Groen, respectievelijk: deze persoon heeft geen recht op een uitkering, deze aanvraag dient beoordeelt de worden, deze persoon heeft recht op een uitkering. De gemeenteprofessional verwerkt de aanvraag. Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van alle gegevens die al bekend zijn van de aanvrager in BRP, CBS, CAK, SUWInet, BKWI, GMU, Belastingdienst, Inlichtingenbureau en andere ketenpartners. Dit voorkomt fouten en versnelt het aanvraagproces. Op basis van die gegevens en de door de aanvrager en gemeenteprofessional ingevulde gegevens, berekent de applicatie recht, duur en hoogte van de uitkering. 

USP

  • 99% nauwkeurigheid: De uitkering wordt tot op de cent nauwkeurig berekend, betaald of teruggevorderd. De applicatie rekent met meer dan 4400 verschillende regels, die variëren per persoon, situatie, wet en jaartal. Lees meer 
  • Kant en klare beschikking Door slim gebruik van reeds ingevulde informatie, heeft de gemeenteprofessional binnen 10 minuten een kant en klare beschikking.  Lees meer 
  • Heldere interface Een begrijpelijke interface met begrijpelijke taal voor de gemeenteprofessional.  Lees meer
  • 13 updates per jaar Wetswijzigingen zijn binnen een maand ingevoerd: WiGo4it werkt met een 4-wekelijkse uitrol van nieuwe functionaliteiten. Configuratieaanpassingen releasen wij dagelijks. brievenmodule??  Lees meer 
  • Standaard bestandsformaten De applicatie zet benodigde bestanden, documenten, brieven en betalingen klaar in standaardformaat voor bijvoorbeeld, banken, Belastingdienst en CBS. Zodat deze verder in het gemeentelijke applicatielandschap opgenomen en verwerkt kunnen worden.  Lees meer