Goed en betrouwbaar beheer is het fundament van onze ICT-infrastructuur, informatievoorziening en onze dienstverlening.

Fundament van onze ICT infrastructuur

Alles wat Wigo4it maakt en aanbiedt aan gemeenten, staat op servers die wij zelf beheren. De vier teams van Wigo4it Technisch Beheer zijn verantwoordelijk voor de serverhardware en – software, serverbeveiliging, dataopslag, uptime, verbindingen, firewalls, authenticaties, certificaten en databases. Daarbij bedienen we gemeenten en ontwikkelafdelingen binnen Wigo4it met het inrichten van de Ontwikkel, Test, Acceptatie- en Productie-omgevingen. Goed en betrouwbaar beheer is het fundament van onze ICT-infrastructuur, informatievoorziening en onze dienstverlening.

Van alle markten thuis

We maken onder andere gebruik van Microsoft, Oracle, Linux, SQL, VMWare, CRM Microsoft Dynamics, en bieden onze applicaties aan via Citrix. Al deze specialiteiten zijn belegd in ‘Team Netwerk’, ‘Team Database’, ‘Team Windows’ en ‘Team Linux’. Op deze manier bieden we gericht en op maat ondersteuning.

W4 Private Cloud

Om de ontwikkelteams en gemeenten sneller te bedienen heeft Wigo4it een eigen private cloud ontwikkeld. Binnen deze Cloud kunnen ontwikkelteams in een mum van tijd zelf een nieuwe ontwikkel- of testomgeving inrichten en in gebruik nemen. Deze automatisering bespaart veel overleg en tijd. Ontwikkelaars en gemeenten kunnen nu sneller nieuwe releases en nieuwe versies testen. Met deze private Cloud kan Wigo4it in de toekomst ook eenvoudiger losse services of modules aanbieden en los releasen.

Hardware- en software protocol

We werken aan het vernieuwen van zowel de serverhardware en serversoftware, zo blijven we technisch up-to-date en zijn de servers eenvoudiger te supporten. Wigo4it streeft er naar om de nieuwste software versie -1 jaar te hanteren en om voor hardware al na 4,5 jaar het vervangingstraject in te zetten. Afgelopen jaar hebben we van de 800 servers reeds 300 servers vervangen en we hebben nog enkele migratietrajecten te gaan. Hierbij proberen we steeds meer naar onze eigen private Cloud te verplaatsen en is een deel uit gefaseerd. Met deze werkwijze zijn we koploper binnen ons domein.

Roadmap

Door te automatiseren ontstaat er meer ruimte om te innoveren. De innovaties waar we nu aan werken, zullen het op termijn mogelijk maken dat er continue onafhankelijke releases kunnen worden uitgevoerd. Per gemeente, per service of losse module aan de hand van bijvoorbeeld Desired State Configuration. We kijken naar de mogelijkheden van ‘Autohealing’, waarbij een server zelf detecteert dat deze niet goed functioneert en vervolgens zelf terug gaat naar de ‘last known good configuration’. Er is dan geen downtime. Door deze innovaties te blijven onderzoeken en waar mogelijk in te zetten kunnen we onze dienstverlening continue optimaliseren.