Een werkplek om te delen

Bij Wigo4it werken we volgens de principes van Het Nieuwe Werken. We zijn we niet gebonden aan vaste werkplekken. Iedereen heeft de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid om zijn eigen werk goed in te richten. Lees hier wat flexibel werken bij Wigo4it betekent.

Flexibel werken

Wigo4it is de verbindende factor tussen haar klanten in het sociale domein van de G4. Het pand in Stichthage, Den Haag Centraal Station, ondersteunt dat door zijn centrale ligging, open ruimtes en verschillende werkplekken. Direct bij binnenkomst ademt het kantoor een sfeer van transparantie en samenwerking uit.

Beoordelen op resultaat

Een belangrijk uitgangspunt van samenwerken is vertrouwen. Leidinggevenden hebben steeds meer een ondersteunende en faciliterende rol. Medewerkers worden niet beoordeeld op hun aanwezigheid maar op hun resultaat. We verwachten dat ze daar zelf verantwoordelijkheid in nemen en hun werk op een goede manier organiseren. Dit uitgangspunt is ook een belangrijke pijler van Scrum, de flexibele ontwikkelmethode die Wigo4it hanteert.

Belangrijk voor activiteitgericht en plaatsonafhankelijk werken is dat de ICT-omgeving hierop is ingericht. Medewerkers maken gebruik van een zogenaamde virtual desktop (VDI) die ook buiten Wigo4it beschikbaar is. Klanten kunnen met hun device inloggen op speciale samenwerkomgevingen in Sharepoint waar informatie wordt gedeeld en (gelijktijdig) samengewerkt kan worden aan documenten.