Een goede zorg kan niet zonder een goede informatievoorziening. Daarin ondersteunt Wigo4it de gemeenten van de G4. De focus ligt daarbij vooral op de backofficetaken, zoals de afhandeling van declaraties en facturen. Maar ook de afstemming met  zorgaanbieders.

Infographic Zorg 2015

De infographic over Zorg G3 een mooi overzicht. In dat project werkten Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen om alle nieuwe taken zowel in werkprocessen als ICT te ondersteunen. De resultaten en omvang van het Zorg G3 project zijn in een jaaroverzicht gezet in de vorm van een infographic (digitaal) en gedrukte boekjes. Het Scrumteam van Wigo4it: the Flying Pigs zijn hartelijk bedankt voor hun bijdrage aan het project en bij de verzameling van de gegevens. Klik op de afbeelding voor de link naar de volledige infographic in scherpe weergave (pdf

Duurzaam en betaalbare zorg

Gemeenten hebben sinds de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg van jeugd en volwassenen. Een aantal jaren daarvoor was de gemeente al verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen uit de (oude) Wmo, daar is inmiddels hulp bij het huishouden bijgekomen. Maar ook andere zaken zoals: maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante jeugdzorg, pleegzorg, behandeling van (licht) verstandelijk gehandicapten. Het takenpakket is inmiddels zodanig gegroeid dat het gehele sociale domein van de gemeenten het grootste takenpakket is van de gemeentelijke uitvoering.

Hoe ondersteunt Wigo4it?

Een goede zorg kan niet zonder een goede informatievoorziening. Daarin ondersteunt Wigo4it de gemeenten van de G4. De focus ligt daarbij vooral op de backofficetaken, zoals het verzorgen van een beschikking, een goede dossiervorming, de afhandeling van declaraties en facturen, leveren van verantwoordingsinformatie voor de gemeenteraad en andere organen en de afstemming met ketenpartijen waaronder de zorgaanbieders, het CAK en de SVB door middel van het berichtenverkeer.

Klaarstomen voor nieuwe ontwikkelingen

De gemeenten zijn druk in de weer met de kanteling om zorg in de toekomst betaalbaar en kwalitatief te houden of te brengen. Dat vergt o.a. meer flexibiliteit in de processen, meer geautomatiseerde afhandeling waar mogelijk en maatwerk waar nodig. Wigo4it is daarom bezig om, samen met de gemeenten, de informatievoorziening klaar te stomen voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. Het doel is duurzame en betaalbare zorg, die aansluit op de wensen van de inwoners van de stad, en gebruik maakt van hun eigen kracht.

Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Wigo4it. Volg ons ook op Twitter.

Tags: Besturing,Bestuur
Nieuw bestuurslid Bas Stam: 'ons werk doet er echt toe'

In de stad Utrecht is Bas Stam sinds april directeur Werk & Inkomen. Zodoende is hij ook bestuurslid van Wigo4it. Hij is nieuw binnen het sociale domein en heeft nog een frisse blik op veel onderwerpen. Een kennismaking. 

lees meer