Informatievoorziening in de zorg

Goede zorg kan niet zonder een goede informatievoorziening. Daarin ondersteunt Wigo4it de gemeenten van de G4. De focus ligt daarbij vooral op de backofficetaken, zoals de afhandeling van declaraties en facturen. Maar ook de afstemming met zorgaanbieders.

Domein Zorg

Gemeenten hebben sinds de invoering van de decentralisaties op 1 januari 2015 een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg van jeugd en volwassenen. Een aantal jaren daarvoor was de gemeente al verantwoordelijk voor het verstrekken van hulpmiddelen uit de (oude) Wmo, daar is inmiddels hulp bij het huishouden bijgekomen. Maar ook andere zaken zoals: maatschappelijke opvang, beschermd wonen, ambulante jeugdzorg, pleegzorg, behandeling van (licht) verstandelijk gehandicapten. Het takenpakket is inmiddels zodanig gegroeid dat het gehele sociale domein van de gemeenten het grootste takenpakket is van de gemeentelijke uitvoering.

Hoe ondersteunt Wigo4it?

Een goede zorg kan niet zonder een goede informatievoorziening. Daarin ondersteunt Wigo4it de gemeenten van de G4. De focus ligt daarbij vooral op de backofficetaken, zoals het verzorgen van een beschikking, een goede dossiervorming, de afhandeling van declaraties en facturen, leveren van verantwoordingsinformatie voor de gemeenteraad en andere organen en de afstemming met ketenpartijen waaronder de zorgaanbieders, het CAK en de SVB door middel van het berichtenverkeer.

Klaarstomen voor nieuwe ontwikkelingen

De gemeenten zijn druk in de weer met de kanteling om zorg in de toekomst betaalbaar en kwalitatief te houden of te brengen. Dat vergt o.a. meer flexibiliteit in de processen, meer geautomatiseerde afhandeling waar mogelijk en maatwerk waar nodig. Wigo4it is daarom bezig om, samen met de gemeenten, de informatievoorziening klaar te stomen voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg. Het doel is duurzame en betaalbare zorg, die aansluit op de wensen van de inwoners van de stad, en gebruik maakt van hun eigen kracht.

Voldoen aan nieuwste standaard

Wist je dat Wigo4it voor de derde keer op rij de 'Groene Vink' heeft ontvangen? Deze wordt uitgereikt door het Zorginstituut Nederland. Wigo4it ontvangt deze erkenning omdat de software die is opgeleverd voor het project Zorg
voldoet aan de nieuwste standaard van informatie-uitwisseling, de
i-standaarden. Hiermee dragen wij bij aan betere informatievoorziening
en lagere administratieve lasten in de zorg (WMO en Jeugdwet). Lees er meer over.