Stel je nu toch eens voor: een digitaal ontmoetingsplein waar burgers, overheden én marktpartijen elkaar vinden voor álles wat ze nodig hebben. Download de praatplaat en vul aan!

Praatplaat

"Stel je nu toch eens voor: een digitaal ontmoetingsplein waar burgers, overheden én marktpartijen elkaar vinden voor álles wat ze nodig hebben."

Alles draait tegenwoordig om de manier waarop informatie wordt ingezet. Dat is k nauw verweven met zelfredzaamheid, want mensen hebben voor zelfredzaamheid de juiste informatie nodig. In onze samenleving wordt informatie steeds meer gedeeld en gebruikt . De overheid is daarin al lang niet meer de enige belangrijke speler: het informatiemonopolie van de overheid bestaat niet meer.

De overheid is niet de enige partij die maatschappelijke problemen aanpakt. Ook instellingen zoals woningcoöperaties, wijkinitiatieven en individuele burgers spannen zich in om onze samenleving duurzamer, socialer en veiliger te maken.

Als we deze ontwikkelingen in ogenschouw nemen, dan concluderen wij met elkaar gaan van het ontwikkelen van IT voor de overheid naar het ontwikkelen van IT voor de samenleving. Stel je voor: in 2025 hebben we allemaal toegang tot een digitaal ontmoetingsplein. Op dit plein kunnen burgers vragen stellen aan elkaar én aan de overheid. Dat kan gaan over samenwerken aan burgerinitiatieven, over steun of zorg. De informatie op dit plein ondersteunt en faciliteert de zelfredzaamheid van burgers. Iedereen heeft toegang tot het plein, niet alleen burgers en de overheid, maar ook het maatschappelijk middenveld en commerciële partijen.

De overheid levert als één van de partijen informatie aan dat platform. Het eigenaarschap is naar ons idee dus niet bij een partij belegd.

De informatie die altijd up-to-date, betrouwbaar en veilig is. Bijvoorbeeld informatie over inkomens en wettelijke regelingen. Als burgers in de toekomst daadwerkelijk regie op hun eigen gegevens krijgen, een andere ontwikkeling die eraan komt, dan kunnen zij zelf uitmaken wie deze informatie mag zien.

Praatplaat

Om het gesprek hierover te faciliteren is bovenstaande visie gevat in een praatplaat. Deze is continue in ontwikkeling en wordt aangevuld vanuit de gesprekken die we voeren. Praat ook mee en vul aan. Neem dan contact met communicatie@wigo4it.nl.

De onderstaande plaat is voor iedereen te downloaden.

Download de Praatplaat Digitaal Ontmoetingsplein


Gerelateerd Nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het snijvlak van het sociaal domein en informatievoorziening.

Tags: burger centraal,ibestuur,samenwerking
Blog: een handige feedback button

Directeur Larissa Zegveld blogt op de site van iBestuur over de waarde van een feedback button op elke website van de overheid. Ze nam het idee over van columnist Jasper van Kuijk. Tijdens haar stage bij de Rotterdamse Servicedienst Werk & Inkomen had ze van nabij gezien hoe burgers soms worstelen met de digitale dienstverlening.

lees meer
Tags: burger ,burger centraal,veiligheid
Den Haag lanceert veilig wifi met publicroam

Als eerste gemeente biedt Den Haag de nieuwe wifi-dienst publicroam aan. Bezoekers van de Haagse Markt, de grootste warenmarkt van Nederland, kunnen vanaf 14 november gebruikmaken van veilig wifi.

lees meer
Tags: burger ,burger centraal,gemeentelijke dienstverlening
"Alles moet draaien om betere dienstverlening voor mensen"

Sinds januari van dit jaar is Judith Duveen directeur Werk bij de gemeente Amsterdam. Ook maakt zij sindsdien deel uit van het bestuur van Wigo4it. Een kennismaking: wat hoopt zij in het bestuur te bereiken? “Samenwerking is geen doel op zich; alles draait om betere dienstverlening aan onze inwoners.”

lees meer