Dienstverlening

Gemeenten voeren landelijke wetten uit. Ambtenaren zijn hierbij veel tijd kwijt het verwerken en registreren van aanvragen en wijzigingen. De dienstverlening van Wigo4it is erop gericht om ambtenaren te werk uit handen te nemen zodat zij zich kunnen richten op de kern van hun werk: advies geven en ondersteuning bieden.

Gemeenten voeren landelijke wetten uit. Ambtenaren zijn hierbij veel tijd kwijt het verwerken en registreren van aanvragen en wijzigingen. De software applicatie Socrates automatiseert die taken zodat ze zich kunnen richten op de kern van hun werk: advies geven en ondersteuning bieden.

De software applicatie in het kort

De medewerker van de gemeente voert in het systeem (Socrates genaamd) de gegevens in over de de klant. Het systeem berekent vervolgens op de cent nauwkeurig de voorzieningen waarop de klant recht heeft en de hoogte ervan. Ook alle correspondentie, herberekeningen en vorderingen worden automatisch verwerkt.

Welke wetten ondersteunt Socrates?

Binnen het sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse wetten en leveren van diensten. Voorbeelden van wetten en diensten die Socrates ondersteunt:

 • Participatiewet
 • Bijzondere Bijstand
 • IOAW/IOAZ (Uitkering oudere werklozen)
 • Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Kinderopvang
 • Jeugdwet
 • Uitgifte van stadspassen

Voor sommige diensten heeft Socrates koppelingen met ander systemen, zoals de BRP (voorheen GBA), DUO, Belastingdienst en Suwinet.

In het kort

 • Focus: de applicatie is meer dan tien jaar tijd geleden gestart en uniek op dit gebied
 • Betrouwbaarheid: Socrates is 99% van de tijd beschikbaar voor de klant
 • Up to date: door dertien releases per jaar technologisch en wettelijk actueel
 • De applicatie beschikt over extra’s zoals een private cloud en uitgebreide statistieken over de werkvoorraad per afdeling


Een vakantie boeken, rekeningen betalen en winkelen, allemaal zaken die we steeds meer online doen. Ook gemeenten gaan mee met deze ontwikkeling. De applicatie Edison zorgt ervoor dat gemeenteambtenaren hun werk makkelijker kunnen doen en hun burgers beter ondersteunen.

Digitale dienstverlening

Edison bestaat sinds 2017 en is een applicatie die als belangrijkste doel heeft: gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening voor inwoners en gemeenteambtenaren:

 • Inwoners krijgen met Edison de mogelijkheid om meer zélf te regelen. Bijvoorbeeld het inzien van hun eigen dossier, gewoon vanaf een telefoon. Edison is niet apart te benaderen, toegang gaat altijd via de eigen gemeentelijke website.
 • Voor de professional wordt meer van hun werk geautomatiseerd afgehandeld. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan complexe dossiers en persoonlijk contact. De professionals van Wigo4it en de gemeenten ontwerpen en bouwen de applicatie gezamenlijk.


Grote omslag, kleine stapjes

Edison wordt stapsgewijs ingezet en uitgebouwd. De eerste stap is het automatiseren van de eerste 28 dagen die ingaan als iemand zich meldt voor een bijstandsuitkering. Hiermee is de basis gelegd voor een veelbelovende applicatie.RMW (voor werk en participatie)
RMW staat voor Re-integratie Module Werk. De applicatie ondersteunt gebruikers binnen het domein Werk bij de uitvoering van werkprocessen rondom werk, re-integratie en participatie. Zo kunnen aanbieders van trajecten, voorzieningen, re-integratie-activiteiten en activeringsplekken de resultaten en voortgang van hun klanten hierin registreren. In RMW kunnen de gebruikers veel gegevens vastleggen zoals een werkprofielanalyse, trajecten, aanmeldingen en deelnames. Daarnaast bepaalt RMW de trede-indeling van de klant, wordt een trajectadvies gegeven en vindt op systematische wijze een match plaats tussen klant(profiel) enerzijds en beroepsprofiel, vacatures, re-integratietrajecten en extra voorzieningen anderzijds. Ook kan RMW een link leggen tussen vacatures en de beschikbare kandidaten. Het is daarnaast mogelijk verbinding te maken met applicaties buiten RMW, zoals een systeem voor bijstandsuitkeringen.

GALO (voor geautomatiseerde aanvraag bijstand)
GALO staat voor Geautomatiseerd Afhandelen van de aanvraag Levens Onderhoud. Via GALO worden de aanvragen voor bijstand geheel of gedeeltelijk (afhankelijk van de situatie van de aanvrager) geautomatiseerd afgehandeld.

Aanvragers vullen digitaal het aanvraagformulier in op de website Werk.nl. GALO controleert de ingevulde gegevens aan de hand van gegevens uit databases van andere instanties. De gemeenten zien dan welke aanvragen zijn geaccepteerd, welke zijn afgewezen of een extra check nodig hebben. GALO geeft precies aan bij welke aanvragen een probleem speelt.