Automatisch testen

Wigo4it heeft het testen van de software geautomatiseerd. Dat is nodig om onze releasefrequentie van 11 keer per jaar uit te kunnen voeren en sluit aan op de Scrum ontwikkelwijze. Lees hieronder hoe wij dit doen.

Automatisch testen

Sinds Wigo4it is overgegaan op de scrumwerkwijze zijn ontwerp, bouw en testen van de software geïntegreerd in multidisciplinaire scrumteams. Hierdoor lopen deze processen parallel aan elkaar in plaats van opeenvolgend. Software wordt in kleinere pakketjes, op een iteratieve wijze ontwikkeld en klaargezet. Zo kunnen we sneller en vaker releasen.

Dit heeft veel voordelen, maar betekent ook dat onze testers bepaalde tests niet 5 keer, maar 11 keer moeten uitvoeren voordat functionaliteiten aan de klant worden aangeboden. Eén van die tests is de regressietest. Deze is groot in omvang en test de volledige applicatie. Het automatiseren van deze test levert dus veel tijdwinst op. Testers krijgen zo meer hun handen vrij om handmatig, specifieke tests uit te voeren.

Voorkomen is beter dan genezen

Wigo4it wil met deze, en andere software tests op volledig agile wijze uitvoeren. Agile testen kenmerkt zich door het voorkomen van bugs, in plaats van het opsporen ervan. Bij de traditionele testmethode wordt eerst de applicatie (o.a. door middel van de regressietest), handmatig en in zijn geheel getest. Als daaruit blijkt dat er een fout is gevonden, is het nog niet duidelijk waar dat aan ligt. Vervolgens wordt ingezoomd op een specifieker onderdeel en net zolang gezocht in de code totdat de fout is opgespoord.  Bij de agile wijze is het juist omgekeerd, daar ligt de nadruk op het direct testen van het kleinste onderdeel van de applicatie. Iedere keer dat er een stuk code moet worden gemaakt, wordt éérst de Unit test geschreven en daarna pas de code. Deze manier van ontwikkelen wordt ook wel Test Driven Development (TDD) genoemd. Hiermee weet een ontwikkelaar direct of hetgeen hij heeft gemaakt ook klopt. Vervolgens kan automatisch op functionaliteit worden getest en tot slot de user interface.

Door automatisch te testen sporen we in het voortraject al veel bevindingen op en kunnen we sneller releasen en de kwaliteit verhogen. Zowel van het product als van onze testers.